Aktualności

Doing Green Business Together – Katalog Zielonych Technologii – dostępny na stronie MSZ

Doing Green Business Together – Katalog Zielonych Technologii – dostępny na stronie MSZ Katalog promujący zielone […]

Klaster w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w dniu 6 lutego 2019 odbyło się, jak co […]

Klaster w gronie członków Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy przystąpił do Partnerstwa Sustainable Development Goals – […]

Zapraszamy do współpracy

Z uwagi na ambitne plany rozwojowe Klastra oraz rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra nowych podmiotów, przewiduje się w najbliższej przyszłości rozszerzenie współpracy i przyjecie do Klastra nowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających w branży gospodarowania odpadami oraz branż pokrewnych (uzupełniających).

O klastrze

Klaster jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco!

Członkowie Klastra

Zapisz się do Klastra