Aktualności

COP 24 – konferencja nt. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym z udziałem i wystąpieniem Prezesa Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Jesteśmy na #COP24.    5 grudnia 2018 – kolejnego dnia szczytu, W Dniu Innowacji, w sesji poświęconej zagadnieniu: […]

Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO) z udziałem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Podczas I Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego Członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, który miał miejsce w dniach 6,7 grudnia […]

Przedstawiciele Centrum Kooperacji Recyklingu/ Koordynatora Klastra na spotkaniu regionalnym z firmami Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w Toruniu.

Zapraszamy do współpracy

Z uwagi na ambitne plany rozwojowe Klastra oraz rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra nowych podmiotów, przewiduje się w najbliższej przyszłości rozszerzenie współpracy i przyjecie do Klastra nowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających w branży gospodarowania odpadami oraz branż pokrewnych (uzupełniających).

O klastrze

Klaster jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco!

Członkowie Klastra

Zapisz się do Klastra