Aktualności

ENVICON 2018 – Klaster o gospodarce o obiegu zamkniętym

Monitorowanie postępów w realizacji GOZ jest trudnym zadaniem – mówiła podczas Enviconu prof. Kulczycka, prezes Klastra. […]

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zaprasza na SPIRE Joint Meeting COP24

COP24 rozpoczął się szczyt klimatyczny w Katowicach. Chcąc efektywnie wykorzystać pobyt przedstawicieli stowarzyszenia A.SPIRE na COP24, […]

COP24 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach już od 3 grudnia 2018

Najważniejszym zadaniem COP24 będzie wypracowanie i przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie porozumienia paryskiego, zgodnie z […]

Zapraszamy do współpracy

Z uwagi na ambitne plany rozwojowe Klastra oraz rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra nowych podmiotów, przewiduje się w najbliższej przyszłości rozszerzenie współpracy i przyjecie do Klastra nowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających w branży gospodarowania odpadami oraz branż pokrewnych (uzupełniających).

O klastrze

Klaster jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco!

Członkowie Klastra

Zapisz się do Klastra