Klaster logo Key National Cluster

KNR Green

Pierwszy Polski Standard Recyklingu

KNR Green to pierwszy polski standard certyfikacji recyklingu, skierowany do Recyklerów działających w 7 branżach: tekstylnej, metalurgicznej, papierniczej, drzewnej, szklarskiej, chemicznej oraz tworzywowej.

Właścicielem standardu jest Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, największa organizacja branżowa w kraju. Celem KNR Green jest wsparcie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym poprzez certyfikację przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów poużytkowych.

KNR Green potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych. KNR Green jest odpowiedzią na potrzebę przedsiębiorstw pragnących potwierdzić udział surowców pochodzących z recyklingu w swoich produktach.

Certyfikat KNR Green jest narzędziem umożliwiającym przedsiębiorstwom spełnianie rosnących wymagań znaczących sieci handlowych dotyczących znakowania produktów standardami zrównoważonego rozwoju, a także istniejącego prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej, które obliguje przedsiębiorstwa do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów.

Dzięki KNR Green zdobędziesz nowe rynki

Jednostki Certyfikujące

Iso Cert

Iso Cert ( ISO Cert Sp. z o. o.)
Adres: ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław
tel. +48 505 499 767

Bureau Veritas

Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.
Adres: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
tel. +48 22 549 04 00

Tuv Nord

TÜV NORD Polska Sp. z o. o.
Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
tel. +48 32 786 46 46

ZAMÓW USŁUGĘ

Zarejestruj się na naszej Platformie
i przejdź do Usług Klastra

Korzyści z certyfikacji KNR Green

Potwierdzisz, że Twoja firma funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami

Potwierdzisz działanie w pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze ochrony środowiska, w tym uzyskanymi decyzjami administracyjnymi

Potwierdzisz zawartości odpadów post konsumenckich w swoich produktach końcowych, wspierając tym samym koncepcję Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Zyskasz pozytywny wizerunek odpowiedzialnej firmy

Wzmocnisz pozycję konkurencyjną i zyskasz zaufanie kontarhentów

Zyskasz większe możliwości finansowania, dzięki zielonemu certyfikatowi branżowemu

Skontaktuj się nami poprzez formularz kontaktowy.