Loader

Ankieta Wstępna

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Powrót do strony głównej

Nazwa firmy nie może być pusta.
NIP podmiotu nie może być pusty.
Nazwa ulicy nie może być pusta.
Numer budynku nie może być pusty.
Kod pocztowy nie może być pusty i musi być w formacie __-___.
Nazwa miasta nie może być pusta.
Pole województwa nie może być puste.
Numer telefonu nie może być pusty.
Adres e-mail nie może być pusty oraz musi być poprawny (nie może zawierać spacji oraz więcej niż jednej kropki naraz).

Tak
Rozważam
Nie
Czy Twoja firma posiada zatwierdzoną strategię rozwoju/działania?
Czy Gospodarka o Obiegu Zamkniętym stanowi element/podstawę strategii działania?
Czy Twój model biznesowy można uznać za cyrkularny?
Czy potrzebujesz wsparcie w zakresie prawa/legislacji
Czy potrzebujesz wsparcia w projektowaniu produktów/usług?

Tak
Rozważam
Nie
Czy potrzebujesz rozwoju kompetencji zespołu?
Czy planujesz inwestycje?
Czy Przemysł 4.0 stanowi element/podstawę strategii działania?
Czy twoją działalność/produkt/usługę można nazwać innowacyjną?
Czy Twoja firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe?

Tak
Rozważam
Nie
Czy potrzebujesz wsparcia w rozwoju innowacji?
Czy posiadasz strategię transformacji cyfrowej?
Czy Twoja firma już wykorzystuje rozwiązania Przemysłu 4.0?
Czy potrzebujesz wsparcia w transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ?
Czy Twoja firma poszukuje finansowania zewnętrznego

Tak
Rozważam
Nie
Czy firma prowadzi działalność exportową?
Czy firma jest zobowiązana do sporządzania raportu ESG?
Czy uczestniczysz w łańcuchu dostaw / jesteś dostawcą dużych firm/koncernów?
Czy firma ma wdrożoną politykę CSR?
Czy Twoja firma ma wdrożoną politykę środowiskową?

Tak
Rozważam
Nie
Czy Twoja firma posiada certyfikaty zarządzania jakością?
Czy firma ma wdrożoną politykę Human Rights&Business?

Administratorem danych osobowych podanych w ramach powyższego formularza a przetwarzanych w celu zgłoszenia dla Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz zapisu na działania marketingowe administratora, jest ,,Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością” (ul. Racjonalizacji 6/8 bud. B lok. 7, 02-673 Warszawa). Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci w tym zakresie prawach, znajdziesz w znajdziesz w Polityce ochrony danych osobowych.