Klaster logo Key National Cluster

ProGoz

Wsparcie dla firm

ProGoz to usługa kompleksowego wsparcia dla firm w zakresie budowy i ulepszeniaproduktów, usług i modeli biznesowych w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Odbiorcą mogą być firmy niezależnie od ich wielkości i obszaru działalności, a takżeszeroko rozumiana administracja publiczna.

ProGOZ jest usługą modularną, której Ideą jest dostarczenie wiedzy i rozwiązań w zakresie transformcji cyrkularnej wykorzystująca nowoczesne metodologie takie jak Human Centered Design/ design thinking, Lean, Lean startup, Jobs-to-be done.
Bazujemy na autorskich narzędziach – takich jak scenariusze warsztatów, plansze, karty do gry.

Wynikiem realizacji usługi jest raport i plan działań oparte o najlepsze wzorce światowe i gotowość firmy do certyfikacji m.in. zgodnie ze standardem KNR Green.
ProGoz to usługa:

  1. Modułowa
  2. Praktyczna
  3. Oparta o nowoczesne metodolog
  4. Wykorzystująca autorskie narzędzia
  5. Mierzalna

Usługa przebiega na zasadzie co - projektowania razem z firmą klienta – rozwiązania sąwypracowane we współpracy z wewnętrznym zespołem.

Usługa przebiega według głównych kroków:

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym jest ważnym środkiem do osiągnięcia celów klimatycznych, które - deklarowane na poziomie krajowym, unijnym czy globalnym - nie są możliwe do osiągnięcia bez gruntownych zmian w zakresie sposobów wytwarzania i korzystania z zasobów i produktów.
Zamknięcie obiegu jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, co przekłada się na otoczenie regulacyjne i biznesowe, w którym funkcjonują firmy.
W ostatnich latach widać, że coraz więcej firm deklaruje chęć wdrażania GOZ w swoich organizacjach. Najwięksi rynkowi gracze, którzy w swoich strategiach określili już cele związane ze środowiskiem, zaczynają realnie wpływać na swoje łańcuchy wartości oraz partnerów biznesowych, stawiając im coraz wyższe oczekiwania.

GOZ ma również szersze znaczenie biznesowe – przez ograniczenie zużycia zasobów, krótsze lokalne łańcuchy dostaw, firmy zyskują większą odporność na niespodziewane zjawiska polityczne i ekonomiczne, jak również zyskują lojalnych klientów, wśród rosnącej grupy konsumentów, dla których aspekty środowiskowe mają duże znaczenie.

Potencjał GOZ ulokowany jest w innowacjach – zakłada myślenie całym cyklem życia produktu jak również tworzenie nowych usług i modeli biznesowych, które mogą otworzyć zupełnie nowe przestrzenie dla działalności biznesowej firmy.

Ankieta sprawdzająca

Jaka usługa jest dla Ciebie?

ZAMÓW USŁUGĘ

Zarejestruj się na naszej Platformie
i przejdź do Usług Klastra

Dzięki ProGoz:

przeanalizujesz potencjał swojej firmy

otrzymasz wiedzę i inspiracje

włączysz pracowników

stworzysz strategię GOZ

pozyskasz nowych klientów

zbudujesz wizerunek

dostosujesz firmę do wymagań nowych regulacji i oczekiwań biznesowych

możesz uzyskać certyfikację

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy