Klaster logo Key National Cluster

ProEko

ProEko - kluczem do cyrkularnych zmian

Przedsiębiorcy w całym łańcuchu dostaw są zobowiązani do maksymalnego ograniczenie szkodliwego wpływu produktów na środowisko.
Rozwiązaniem może być ekoprojektowanie – czyli uwzględnianie aspektów środowiskowych na każdym etapie cyklu życia produktów tak aby ich wytworzenie generowało jak najmniejsze wydatki energii, surowców, nakładów pracy a także jak najmniejszą ilość odpadów.

Jak zacząć? - Pobierz nasz Darmowy Tutorial
Szukasz wsparcia eksperckiego ? - wypełnij ankietę przygotowawczą


Komisja Europejska wskazuje 7 kluczowych łańcuchów dostaw, których modernizacja w myśl GOZ jest niezbędna, by osiągnąć zakładane cele klimatyczne i cyrkularne, a są nimi:

żywność, woda, składniki odżywcze,

elektronika i ICT,

baterie, akumulatory i pojazdy,

opakowania, tworzywa sztuczne,

wyroby włókiennicze oraz

budownictwo i budynki.

Wymogi dotyczące ekoprojektowania dla poszczególnych grup produktów obejmują nie tylko zużycie energii, lecz sposoby poprawiające stopień zamknięcia ich obiegu, ich charakterystykę energetyczną oraz inne elementy wpływające na zrównoważenie środowiskowe.

ZAMÓW USŁUGĘ

Zarejestruj się na naszej Platformie
i przejdź do Usług Klastra

Korzyści

Zmniejszenie kosztów produkcji w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym

Efektywne wykorzystanie zasobów

Zadowolenie klientów

Stosowanie naturalnych materiałów i surowców z recyklingu

Udoskonalenie istniejących produktów, usług i procesów

Zamknięcie obiegów

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy

Poznaj pełną ofertę

ProGoz

Cyrkularnymodel biznesowy

Kompleksowa usługa wsparcia firm w zakresie budowy i ulepszenia produktów, usług i modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Celem ProGOZ jest dostosowanie firm do wyzwań zielonej transformacji.

KNRGreen

Certyfikacjafirm

Pierwszy polski standard certyfikacji recyklingu dla przedsiębiorstw pragnących potwierdzić udział materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach. Celem standardu KNR Green jest wsparcie GOZ.

ProInno

Transformacja 4.0

Usługa dla firm, które chcą zdobyć kompetencje i narzędzia do zarządzania innowacją i transformacji cyfrowej. Dzięki ProInno zyskasz także możliwość finansowania swoich projektów, przygotowania aplikacji i wniosków oraz profesjonalne doradztwo w zakresie inwestycji i rozwoju technologii.

Zadanie publiczne pn. GO PRO 2.0 dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.