Klaster logo Key National Cluster

Wiadomości

Webinarium – wspieranie #MŚP – otwarty nabór GreenOffshoreTech

GreenOffshoreTech pobudzi innowacje poprzez bezpośrednie wsparcie 50 projektów innowacyjnych projektów. Otwarty nabór wniosków.


Data: 29 kwietnia 2022   Czas: 10:00 – 11:30    Miejsce: on-line ClickMeeting

Celem projektu jest wspieranie #MŚP w opracowywaniu nowych produktów, procesów lub usług dla ekologicznej produkcji i transportu morskich oraz  zwiększenie międzysektorowej innowacyjności wśród grup MŚP z różnych sektorów.

Sektory Technologii Kluczowych:
1. Zaawansowane Materiały
2. Nowoczesne Technologii Produkcji
3. Przemysł 4.0/Digitalizacja
4. Technologie środowiskowe

Plan spotkania
10:00 – 10:15   Otwarcie i słowo wstępu na temat projektu
Agnieszka Zdanowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej   i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy
10:15 – 10:45   Jak aplikować?
dr Sławomir Pyciński, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o.
10:45 – 11:00  Znajdź Partnera razem z nami
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
11:00 – 11:30   Sesja Q&A

✅wsparcie MŚP oraz rozwój nowych produktów, procesów lub usług dla ekologicznej produkcji i transportu morskiego.
✅ maksymalne wsparcie do 60 tys. Euro

Rejestracja:
https://klaster.clickmeeting.com/greenoffshoretech-spotkanie-informacyjne-nabor-wnioskow-/register?_ga=2.91702430.504601943.1650869792-2076085061.1650522963

 

Więcej informacji:

https://klasterodpadowy.com/projekty-i-inicjatywy/greenoffshoretech/

https://greenoffshoretech.com/