Klaster logo Key National Cluster

Wiadomości

GreenOffshoreTech - II nabór wniosków otwarty!

1,56 mln euro w II naborze GreenOffshoreTech na innowacyjne projekty MŚP

  

1,56 mln euro w II naborze GreenOffshoreTech na innowacyjne projekty MŚP

Ogłoszony w GreenOffshoreTech otwarty nabór na zgłoszenia wniosków służy znalezieniu i wsparciu do 50 innowacyjnych projektów z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami. Celem jest opracowanie zrównoważonych produktów, procesów lub usług dla zielonej produkcji i transportu morskiego – mianowicie sektorów offshore: wiatru, akwakultury, ropy naftowej oraz transportu gazu i wody.

Te rozwiązania powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących tematów:

  • Zaawansowanych materiałów;
  • Zaawansowanej produkcji i cyfryzacji (IoT, sztucznej inteligencji, Big Date)
  • Technologii środowiskowych (gospodarka o obiegu zamkniętym – zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie, recykling, odzysk);
  • Nowych nośników energii (wodór, metanol, amoniak, ogniwa litowo-jonowe).

Grupa docelowa:

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, w szczególności MŚP, które działają w obszarze zaawansowanych materiałów, zaawansowanej produkcji, Przemysłu 4.0, cyfryzacji, IoT lub technologii środowiskowych.

 

➡️ wsparcie 50 innowacyjnych projektów MŚP w opracowywaniu nowych produktów, procesów lub usług na potrzeby zielonej produkcji i transportu morskiego.

➡️ 1,56 mln euro to kwota bezpośredniego wsparcia finansowego dla MŚP w tym drugim naborze wniosków.

 

Wnioski należy składać cyfrowo za pomocą platformy link  GreenOffshoreTech Proposal Platform

Otwarcie naboru: 10.01.2023 r.

Zamknięcie naboru: 24.03.2023 r.

 

Kontakt:

Agnieszka Zdanowicz, a.zdanowicz@klasterodpadowy.com

Magdalena Cholewińska-Falarz, m.cholewinska-falarz@ klasterodpadowy.com


Projekt GreenOffshoreTech: Nowe przemysłowe łańcuchy wartości w Europie i różnych sektorach  w celu wspierania MŚP i rozwoju nowych innowacyjnych produktów i usług dla zielonej produkcji offshore.

To projekt finansowany z programu UE Horyzont 2020. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 12 partnerów z 7 krajów europejskich: Polski, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Portugalii, Niemiec – są to klastry, organizacje biznesowe oraz nauka.