Klaster logo Key National Cluster

Wiadomości

Nowe usługi Klastra w GoPRO 2.0

Ekoprojektowanie, ślad węglowy, podnoszenie kompetencji cyfrowych to niektóre z nowych usług Klastra z GoPro 2.0.

 

Światowe mega trendy (Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, Przemysł 4.0) stały się faktem związanym z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Aby było to możliwe konieczne jest wsparcie transformacji firm z sektora MŚP, które stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw.

W efekcie projektu GoPRO 2.0. powstały nowe usługi Klastra składające się na ofertę kompleksowego eksperckiego wsparcia wraz z narzędziami pozwalającymi je wdrożyć.

Są nimi:

✅podniesienia kompetencji cyfrowych poprzez eksperckie wsparcie i doradztwo w obszarze doboru narzędzi cyfrowych i ich wdrożenia w firmach.

Mapa Drogowa tranformacji w kierunku przemysłu 4.0 -  wsparcie przedsiębiorstw.

ProEKO

Ekoprojektowanie z myślą o zamykaniu obiegu surowców. Zasady projektowania i wsparcia eksperckiego firm oparte na aspektach zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.

GoGREEN

Analiza śladu węglowego, który jest podstawą do tworzenia strategii redukcji emisji, pozwala  zredukować koszty produkcji, zwiększyć możliwości finansowania, a także potwierdzić odpowiedzialność działalności.
 

GoESG

Czynniki ESG ( E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny), zyskują na znaczeniu, gdyż wpływają na wyniki i wartość przedsiębiorstwa. Raportowanie ESG powoli staje się standardem. Oznacza szereg czynników pozafinansowych, które pomogą firmom raportować swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju.

 

Projekt GoPRO 2.0 - Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez wdrożenie nowych usług projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.