Klaster logo Key National Cluster

Wiadomości

Statuetki Cyrkularność Roku przyznane

Nagrody "Cyrkularność Roku" zostały wręczone przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podczas Polish Circular Forum w Warszawie.

Podczas Gali Polish Circular Forum  w dniu 6 czerwca 2023 r. wręczono nagrody "Cyrkularność Roku" Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Statuetki wręczyły Katarzyna Błachowicz i Agnieszka Zdanowicz, wiceprezeski koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. 

Nagrodzono osiem osób i firm. Liczba osiem nie jest przypadkowa, gdyż w poziomie jest nie tylko symbolem nieskończoności, lecz również gospodarki o obiegu zamkniętym. 

∞ Cyrkularność Roku 

Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przyznano:

1. Teresie Zrobek za cyrkularną myśl

Współzałożycielka Klastra, która wiedzą i doświadczeniem wspiera rozwój nie tylko swojej firmy, lecz łączy inne podmioty w myśl idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

2. Contec S.A. za  efektywność inwestycyjną

Spółka Contec S.A. pozyskała blisko 70 mln zł. Kapitał pozyskany w pierwszym etapie rundy (lead investor – HiTech ASI, którym zarządza VINCI – spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego oraz follow-on od dotychczasowego akcjonariusza Warsaw Equity Group) pozwoli rozbudować zakład w Szczecinie. Natomiast środki pozyskane w drugim etapie od kolejnych inwestorów – Pruszyński Sp z o. o., oraz Mariusza Machcińskiego przeznaczone zostaną na dalszą ekspansję – kupno działek pod kolejne zakłady, oraz intensyfikację działań badawczo-rozwojowych. 

3. Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o. o.  za cyrkularny produkt

Zakład Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego specjalizujący się w odzysku i recyklingu odpadów w swoim centrum badawczo-rozwojowym stworzył nowy innowacyjny prosukt. Re-Absorbent Oil  produkt finalny  w 100% z recyklingu frakcji poliuretanowych. Służy  do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i z powierzchni wód.

4. Wastech  za cyrkularny model rozwoju

Firma zajmująca się m.in. doradztwem, jak odbiorem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych rozpoczęła budowę innowacyjnego zakładu produkcji biosubstratów do biogazowni. Firma opracowała technologię, która będzie nie tylko efektywna środowiskowo ale również umożliwi wykorzystanie odpadów w ramach transformacji energetycznej.

5. Andrzejowi Kubikowi za społeczną odpowiedzialność biznesu

Za nieustające zaangażowanie w edukację ekologiczną wraz z podnoszeniem wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu. Ponadto za zainicjowanie i wsparcie nowych kierunków  w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu/Zespół Szkół im W. Witosa w Zarzeczu: Technik ochrony środowiska - innowacja recykling, Technik Gospodarki Odpadami.

6. Recykl Organizacji Odzysku S. A. za innowacyjny produkt

Nowy produkt z recyklingu SMAPOL® – dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) otrzymuje się z przerobu kordów tekstylnych odzyskiwanych w procesie recyklingu zużytych opon.

7. Vive Textile Recycling  za zamknięcie obiegu

W DNA VIVE Group jest dążenie do zamknięcia obiegu w 100% oraz dawanie drugiego, trzeciego, dziewiątego życia produktom. Z tekstyliów tworzą kompozyt  VIVE TEXCELLENCE wykorzystywany do produkcji elementów  małej architektury. Na tym nie koniec, gdyż powstały z recyklingu kompozyt można również zawrócić do obiegu, by ponownie go wykorzystać w kolejnych produktach.

8. Elektrorecykling S. A.  za osiąganie przewagi konkurencyjnej

Nowe pomysły i rozwiązania technologiczne, w tym również wartość nakładów na inwestycje pokazują ogromny rozwój firmy w budowaniu przewag konkurencyjnych. Firma znajduje się na 5 miejscu w międzynarodowym rankingu branżowych firm TOP 100 Recycling International. Uhonorowana dwukrotnie Diamentem Forbes.