Klaster logo Key National Cluster

Wiadomości

Rekordowa ilość złożonych wniosków w GreenOffshoreTech

Rekordowa ilość złożonych wniosków w II naborze GreenOffshoreTech
Wpłynęło 86 wniosków, w tym aż 15 z Polski, co daje nam drugie miejsce ex aequo wraz z Norwegami

 

Zwycięskim firmom konsorcjum GreenOffshoreTech zaoferuje 3-fazowy program akceleratorowy, który pobudzi innowacje poprzez bezpośrednie wsparcie projektów MŚP.
 
➡️ Oprócz wsparcia finansowego zwycięskie MŚP będą miały dostęp do ośmiu usług wsparcia dla przedsiębiorstw, których celem jest wzmocnienie możliwości biznesowych MŚP oraz umożliwienie dostępu do rynków oraz dalszych finansowania.
 
➡️ więcej na https://greenoffshoretech.com/

 

Celem projektu UE „GreenOffshoreTech” jest stworzenie ram dla międzysektorowej i ponadnarodowej współpracy między MŚP, klastrami i regionami w celu rozwoju innowacyjnych produktów, procesów lub usług dla zielonej produkcji morskiej i transportu w kierunku zasobooszczędnej niebieskiej gospodarki, przyjęcie unijnego Zielonego Ładu w obliczu reindustrializacji i cyfryzacji

Konsorcjum składa się z partnerów z 15 regionów i 7 krajów z całej Europy (Norwegia, Portugalia, Łotwa, Polska, Islandia, Wielka Brytania, Niemcy), a wspólnym celem jest wspieranie innowacji w MŚP, współpracy międzysektorowej i ponadnarodowej oraz regionalnych rozwój biznesu.


 
#GREENOFFSHORETECH
VIKEN Teknologiklynge; Fórum Oceano; Iceland Ocean Cluster; Highlands and Islands Enterprise; Maritimes Cluster Norddeutschland e. V.; Scaberia; BALance Technology Consulting GmbH; CLEANTECH LATVIA; Composites United; Cluster Mechatronik & Automation; Bayern Innovativ GmbH; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

#innowacje #technology