Klaster logo Key National Cluster

Wiadomości

DOFINANSOWANIE do GOZ

Otwiera się pula pieniędzy na sfinansowanie opracowania modelu biznesowego GOZ (I etap) i jego wdrożenia II etap. PARP ogłosił konkurs dla MŚP z Polski Wschodniej i woj. mazowieckiego (z wył. obszaru stołecznego).

  • Maksymalne dofinansowanie 

         82 781 PLN

  • Wkład własny 

            0%

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego

W ramach naszej usługi #ProGOZ realizujemy podobne projekty – dlatego oferujemy pełne i kompleksowe przygotowanie Twojej firmy do działania.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawimy jak:

Jak przygotować i rozliczyć projekt?

Jak opracować pełną dokumentację?

Jak przygotować model biznesowy?

Przygotować się do II Etapu, czyli wdrożenia  (do 3,5  mln zł/ MŚP)

Pula jest ograniczona, dlatego musisz wniosek przygotować już dziś.

Zapraszamy na spotkania:

🌐on-line:

  • 14 września, godz. 11:00,
  • 15 września godz. 12:00.

Stacjonarnie: 

  • 19 września, godz. 10:00 (ul. Racjonalizacji 6/8 lok. 7, Warszawa)

Rejestracja na spotkanie: https://form.jotform.com/232533062634349

Kontakt: e.grocka@klasterodpadowy.com

 

 


Szczegółowy opis konkursu

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

  • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji; 
  • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Informacje o konkursie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp