Klaster logo Key National Cluster

Artykuły

Wywiad: Finansowanie „zielonych” projektów

"To jest właśnie ten moment, kiedy trzeba uwzględnić rachunek ekologiczny" - wyjaśnia Agnieszka Zdanowicz , wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy w rozmowie w Forbes na temat finansowania zielonych projektów. (...) W niektórych konkursach zielona transformacja jest wskazywane jako konieczny element innowacji i budowania przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo, realizacja celów ESG (z ang. Environmental, Social and Corporate Governance), czyli z obszarów związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną, ale także ładem korporacyjnym, stały się zarówno wymogiem, ale także rodzajem przewodnika, który wcześniej czy później będzie musiała wdrożyć każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Rozmowa z Agnieszką Zdanowicz, wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego, ekspertem i praktykiem w obszarze finansowania, innowacyjności i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

FORBES: Czy można powiedzieć, że dzisiaj zdecydowanie większe wsparcie unijne jest oferowane dla projektów "green" niż w poprzednich latach?

Agnieszka Zdanowicz, wiceprezes, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu: Tak, środków jest i będzie zdecydowanie więcej. Ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze, za regulacjami prawnymi na poziomie europejskim i krajowym idą środki wdrożeniowe. Dzieje się tak na poziomie zarówno środków centralnych, jak i krajowych, i dalej regionalnych. W zasadzie każdy program ma w swojej ofercie taki właśnie pakiet odpowiadający na potrzeby realizacji któregoś z elementów - lub wszystkich - zielonej transformacji. W niektórych konkursach jest to natomiast wskazywane jako konieczny element innowacji i budowania przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo, realizacja celów ESG (z ang. Environmental, Social and Corporate Governance – red.), czyli z obszarów związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną, ale także ładem korporacyjnym, stały się zarówno wymogiem, ale także rodzajem przewodnika, który wcześniej czy później będzie musiała wdrożyć każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W perspektywie na lata 2022-2027 mamy zatem z jednej strony czas na dostosowanie działalności przedsiębiorstw do coraz dalej idących przepisów i wymogów rynku, ale także na wykorzystanie oferowanych środków i - co za tym idzie - mniejszą potrzebę inwestowania własnych lub wręcz łatwiejszy dostęp do finansowania właśnie ze względu na zrozumienie i realizację zielonych celów (w tym finansowania np. bankowego – red.). Jednym słowem: dzisiaj jest właśnie ten moment na zmianę pryncypiów i uwzględnienie nie tylko rachunku ekonomicznego, ale także ekologicznego.

📰Pełen wywiad na stronie :
https://www.forbes.pl/academy/finansowanie-zielonych-projektow-w-pozyskiwaniu-dotacji-na-transformacje-cyrkularna/9dw33e9


Kontakt: biuro@klasterodpadowy.com, www.klasterodpadowy.com