Klaster logo Key National Cluster

Artykuły

Greenwashing a rzeczywistość

Z wywiadu z Martą Komorowska-Kubicką z firmy Elektrorecykling Polska dowiesz się m.in. jak:

  • 🔹 Technologia i innowacje transformują rynek tworzyw sztucznych
  • 🔹 Dyrektywy Komisji Europejskiej wpływają na rynek
  • 🔹 Zrównoważony rozwój wpływa na wizerunek tworzyw sztucznych
  • 🔹 Jakość i zaufanie klienta kształtują strategię firmy Elektrorecykling Polska

 

Anna Konieczna: Elektrorecykling Polska istnieje na rynku od ponad dekady. Jak przez ten czas zmienił się rynek surowców wtórnych?

Marta Komorowska-Kubicka:
W ciągu ostatniej dekady, rynek surowców wtórnych przeszedł istotną ewolucję, a nasza firma - Elektrorecykling Polska (ERP), miała zaszczyt odgrywać kluczową rolę w tym procesie. Kiedy zaczynaliśmy, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, wiedza na temat przetwarzania surowców wtórnych była w zasadzie nieznana. Przetwórcy tworzyw sztucznych zazwyczaj korzystali z surowców pierwotnych, pochodzących z ropy naftowej. Odpady tworzyw sztucznych, które nie były odpowiednio zagospodarowywane, trafiały głównie do Chin. Właśnie tam, dzięki dobrze opanowanej technologii mieszania tworzyw sztucznych, Chiny były w stanie dostarczać na rynek europejski produkty z recyklingu. Dla chińskich producentów, możliwość ponownego wykorzystania surowców wtórnych była kluczem do obniżenia kosztów produkcji. Przez wiele lat dostarczali więc oni na rynek europejski produkty oparte na recyklingu tworzyw sztucznych. Jednakże, w 2015 roku, rząd chiński wprowadził blokadę na import odpadów tworzyw sztucznych. Ta decyzja miała ogromny wpływ na rynek europejski. Chińczycy byli przez wiele lat głównym odbiorcą europejskich odpadów tworzyw sztucznych, które wykorzystywali do procesów recyklingu i produkcji nowych wyrobów. Blokada importu zmusiła Unię Europejską do poszukiwania innych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych.

W odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska rozpoczęła rozwijanie koncepcji Circular Economy, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem tego podejścia jest zmniejszenie zużycia surowców wtórnych, promowanie recyklingu i odzysku surowców oraz tworzenie bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych. W ramach tego podejścia, rządy i przedsiębiorstwa w Europie dążą do minimalizacji ilości odpadów poprzez projektowanie produktów bardziej przyjaznych środowisku, poprawę procesów recyklingu oraz promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wprowadzenie koncepcji Circular Economy ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarki liniowej, gdzie surowce są wykorzystywane jednorazowo, a odpady generowane w dużych ilościach. Przy przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym dąży się do efektywnego wykorzystania surowców i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Elektrorecykling Polska odgrywa kluczową rolę w tych inicjatywach, przyczyniając się do rozwijania infrastruktury recyklingu i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w Polsce.

Z biegiem lat rynek surowców wtórnych zyskał na znaczeniu, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Coraz więcej firm i konsumentów zwraca uwagę na zrównoważone praktyki i przetwarzanie odpadów. Dzięki temu, rynek surowców wtórnych zyskuje na dynamice, a ERP jest na czele kreowania bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki.

 

 

AK: Jak dyrektywy Komisji Europejskiej wpływają na rynek? W dyskusji publicznej pojawiają się głosy, że zarówno producenci regranulatów, jak i producenci urządzeń nie są na to gotowi.

MK: Dyrektywy Komisji Europejskiej znacząco wpływają na rynek, szczególnie te dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie regulacji związanych z gospodarką obiegu zamkniętego ma na celu promowanie recyklingu, ograniczanie odpadów i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w procesach produkcyjnych.

Dla producentów granulatów Post Consumer Recycling (PCR), którzy przetwarzają odpady tworzyw sztucznych na granulat, dyrektywy Komisji Europejskiej mogą znacznie wpłynąć na rozwój ich rynku. Wymogi dotyczące wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu mogą zwiększyć popyt na PCR, gdyż producenci będą zobligowani do korzystania z tych materiałów w swojej produkcji. Również producenci urządzeń mogą odczuwać wpływ dyrektyw, zwłaszcza jeśli chodzi o wymogi dotyczące projektowania ekologicznego i zrównoważonego. Spełnienie określonych standardów i ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych może wymagać od nich wprowadzenia zmian w swoich procesach produkcyjnych i dostawach surowców.

W dyskusji publicznej pojawiają się jednak obawy, że nie wszyscy producenci są gotowi na wprowadzenie nowych wymogów wynikających z dyrektyw. Niektórzy mogą napotkać trudności w adaptacji swoich procesów, zdobyciu odpowiednich surowców lub dostosowaniu swoich produktów do nowych standardów. Niemniej jednak, konieczność wprowadzania zmian w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonej produkcji jest nieunikniona, a producenci będą musieli dostosować się do nowych wymogów, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku. Komisja Europejska powinna zatem wspierać producentów w procesie przejścia na bardziej zrównoważoną produkcję, na przykład poprzez przygotowanie puli środków finansowych, które mogą być przyznawane producentom na inwestycje w technologie i surowce pochodzenia recyklingowego. Tego typu wsparcie może pomóc w stymulowaniu rozwoju rynku recyklingu i ułatwić producentom adaptację do nowych wymogów.

Przykładem takiej zmiany na rynku jest wymaganie, że do każdego samochodu elektrycznego musi być użyte 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu Post Consumer Recycling. Takie inicjatywy promują wykorzystanie surowców wtórnych i mogą przyczynić się do zwiększenia popytu na tworzywa pochodzące z recyklingu.

Firmy, takie jak Electrolux, które już teraz wdrażają produkty oparte na recyklingu, pokazują, że świadomi producenci dostrzegają zmieniające się trendy rynkowe i starają się odpowiedzieć na zapotrzebowanie konsumentów na bardziej zrównoważone produkty. To pozwala im wyprzedzać konkurencję.

Wprowadzenie dyrektyw i regulacji przez Komisję Europejską ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska i ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na planetę. Jednocześnie ważne jest, aby producenci byli odpowiednio wspierani i zachęcani do adaptacji i inwestowania w zrównoważone technologie, aby w pełni wykorzystać potencjał rynku obiegu zamkniętego.

 

 

AK: Wiem, że Państwa firma kładzie duży nacisk na kontrolę jakości oferowanych materiałów. Czy nadal spotykasz się z obawami wśród swoich klientów, że wtórne tworzywa sztuczne są postrzegane jako gorszej jakości niż pierwotne?

MK: To prawda, niektóre obawy dotyczące jakości wtórnych tworzyw sztucznych w porównaniu z tworzywami pierwotnymi mogą wciąż występować u pewnej grupy klientów. W przeszłości wtórne tworzywa sztuczne mogły cierpieć na gorszą reputację pod względem jakości. Jednakże, dzięki postępowi technologicznemu i innowacjom w dziedzinie recyklingu, jakość wtórnych tworzyw sztucznych znacznie się poprawiła. 

Obecnie stosujemy zaawansowane procesy recyklingu, które umożliwiają produkcję wysokiej jakości regranulatów i innych wtórnych tworzyw sztucznych, które są w stanie spełniać wymagania wielu branż. Ponadto, prowadzimy szereg działań - takich jak opracowywanie receptur, dostosowywanie kolorów i parametrów do indywidualnych potrzeb klientów oraz przeprowadzanie szeregu testów, w tym kontroli zgodności z normami takimi REACH czy ROHS. Nasze wysokiej klasy laboratorium oraz kontrole jakości przeprowadzane na różnych etapach procesu produkcji - od surowca po finalny produkt - są niezwykle ważne dla budowania zaufania klientów. Wszystko to pomaga udowodnić, że wtórne tworzywa sztuczne mogą być równie dobre jak materiały pierwotne i stanowić wiarygodny substytut dla materiałów virgin. Jednym z naszych największych osiągnięć jest oferowanie granulatu PS i ABS, które są w 100% pochodzenia z recyklingu Post Consumer i certyfikowane przez Eucert Plast. To może być bardzo atrakcyjne dla klientów z różnych branż, takich jak przemysł motoryzacyjny, produkcja urządzeń AGD czy budownictwo. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej firm i konsumentów szuka zrównoważonych rozwiązań i jest gotowych zastosować wtórne tworzywa sztuczne o wysokiej jakości. Dlatego staramy się przekazać te informacje naszym klientom i podkreślić wysokie standardy jakości, które nasza firma stosuje.Kontynuując te praktyki i dążąc do doskonalenia jakości, mamy nadzieję budować zaufanie naszych klientów i promować wtórne tworzywa sztuczne jako godną alternatywę dla materiałów virgin.

 

AK: W tym roku Elektrorecykling Polska zajął 5 miejsce w rankingu Online Plastics, czyli o dwa miejsca wyżej niż w 2021 roku. W czym tkwi klucz do tak dynamicznego wzrostu?

MK: Nasz dynamiczny wzrost wynika z połączenia szeregu czynników, które przekładają się na sukces naszej firmy. Są to skuteczna strategia zarządzania, profesjonalny zespół oraz solidne partnerstwa z naszymi klientami. Klucz do naszego sukcesu i dynamicznego wzrostu, który zaowocował piątym miejscem w rankingu Online Plastics, można sprowadzić do kilku kluczowych elementów:

Po pierwsze jest to wysoka jakość oferowanych produktów. Nasze wysokiej jakości granulaty 100% PCR zdobyły uznanie klientów, co zwiększyło popyt na nasze produkty. Dzięki dostarczaniu produktów spełniających wysokie standardy jakości, zbudowaliśmy reputację rzetelnego dostawcy, co przyciąga klientów i sprzyja wzrostowi firmy.

Drugim elementem są inwestycje w technologię i infrastrukturę. Inwestujemy w nowoczesne technologie i aktualizujemy naszą infrastrukturę, co pozwala na bardziej efektywną i skuteczną produkcję tworzyw sztucznych. Zwiększa to jakość, wydajność i dostępność naszych produktów, przyczyniając się do wzrostu firmy.

Po trzecie - zrównoważone podejście i rosnące zainteresowanie recyklingiem. Wzrost świadomości ekologicznej i rosnące zainteresowanie zrównoważonymi rozwiązaniami przyczyniły się do większego popytu na wtórne tworzywa sztuczne. Jako firma specjalizująca się w recyklingu, korzystamy z tego trendu i dostarczamy produkty, które odpowiadają potrzebom rynku.

Nie mniej ważna jest innowacyjność i rozwój receptur. Prowadzimy badania i rozwijamy nowe receptury, umożliwiając tworzenie wtórnych tworzyw sztucznych o jeszcze lepszych właściwościach i zastosowaniach. Innowacyjność przyciąga klientów, którzy szukają nowatorskich rozwiązań i mają wysokie wymagania co do produktów.

Ponadto stawiamy na kompetentny i zaangażowany zespół. Nasz zespół, składający się z dobrze zorganizowanych i wykwalifikowanych pracowników, skutecznie zarządza procesami produkcyjnymi, jakościowymi i logistycznymi, co przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy.

Oczywiście ważna jest również skuteczna strategia marketingowa. Efektywne działania marketingowe, takie jak kampanie reklamowe, obecność w mediach społecznościowych czy udział w branżowych wydarzeniach, przyczyniają się do zwiększenia świadomości marki i przyciągania nowych klientów.

Dodatkowo, kluczowym elementem naszego sukcesu jest ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Kontynuując rozwój i doskonalenie naszych praktyk, jesteśmy w stanie utrzymać naszą konkurencyjność na rynku i zaspokajać rosnące wymagania klientów.

 

AK: Na koniec chciałbym poruszyć kwestie zrównoważonego rozwoju i wizerunku tworzyw sztucznych na rynku. Jaką drogą Elektrorecykling Polska chce podążać w najbliższym czasie?

MK: W Elektrorecykling Polska, dostawcy granulatów 100% PCR, mamy kilka kierunków, które chcemy podążać w celu dalszego zrównoważonego rozwoju i budowania pozytywnego wizerunku tworzyw sztucznych na rynku.

Pierwszym z nich są inwestycje w badania i rozwój. Chcemy kontynuować doskonalenie naszych regranulatów pod względem jakości, wydajności i zastosowań. Poprzez opracowywanie nowych receptur i technologii, jesteśmy w stanie dostarczać tworzywa sztuczne, które spełniają coraz wyższe standardy branżowe.

Drugim kierunkiem jest doskonalenie procesów recyklingu i inwestowanie w nowoczesne technologie. Wydajność i zwiększenie udziału wtórnych tworzyw sztucznych w produkcji to klucz do długoterminowego rozwoju firmy i zwiększenia atrakcyjności dla klientów poszukujących zrównoważonych rozwiązań.

Trzecim elementem jest bliska współpraca z klientami i dostosowanie oferty do ich potrzeb. Długotrwałe relacje biznesowe i zadowolenie klientów są dla nas kluczowe.

Czwarty kierunek to promowanie transparentności i świadomości ekologicznej. Poprzez udostępnianie informacji na temat procesów recyklingu i korzyści dla środowiska, pragniemy budować pozytywny wizerunek i przekonywać klientów do wyboru regranulatów.

Na koniec, ale nie mniej ważne, angażujemy się w działania społeczne i inicjatywy związane z ochroną środowiska. Wspieramy programy edukacyjne, uczestniczymy w lokalnych inicjatywach ekologicznych i działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych.

Podążanie tymi drogami pozwoli Elektrorecykling Polska na budowanie jeszcze silniejszej pozycji jako dostawcy granulatów 100% PCR. Wierzymy, że przyczyni się to do pozytywnego wizerunku tworzyw sztucznych na rynku, jednocześnie promując ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

 

 

Galeria