Klaster logo Key National Cluster

UKGOIR

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój pn. „UKGOiR – Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu”.

Projekt jest realizowany w oparciu o założenia i zadania wynikające ze strategii Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) – KKK – która uwzględnia m.in. konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi KGOiR oraz zwiększenie zasięgu ich oddziaływania nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim rynkach zagranicznych.

W celu wzmocnienia internacjonalizacji podmiotów tworzących KGOiR, w ramach projektu zakłada się:

  • udział w międzynarodowych wydarzeniach (targach, konferencjach itp.), na których prezentowana będzie działalność oraz oferta KGOiR
  • organizację spotkań B2B z potencjalnymi kontrahentami
  • organizację wyjazdowych misji gospodarczych.

W wyniku podjętych wspólnych działań wytypowano najważniejsze kierunki ekspansji:

  • Europa (Norwegia, Finlandia, Austria, Francja, Dania, Szwecja, Niemcy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Ukraina, Estonia, Serbia, Rumunia, Białoruś, Litwa)
  • Azja (Japonia, Chiny, Kazachstan, Filipiny, Wietnam, Malezja, Indie, Indonezja, Rosja)
  • Bliski Wschód (Arabia Saudyjska, ZEA, Katar, Iran, Oman)
  • Afryka (RPA, Nigeria, Niger, Mozambik, Tunezja, Egipt)
  • Ameryka Północna (USA, Kanada)
  • Ameryka Południowa (Chile, Peru)

Wartość projektu: 11 231 103,18 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 6 573 580,20 zł
Okres realizacji projektu: 2019 – 2023

Projekt realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, nr umowy POIR.02.03.07-26-001/21

Jesteś zainteresowany projektem?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz