Klaster logo Key National Cluster

INTERNACJONALIZACJA

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów

Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”.

W ramach projektu członkowie Klastra otrzymają możliwość pierwszej ekspansji zagranicznej. Koordynator Klastra skupił się głównie na rynkach europejskich, zakładając w pierwszej kolejności przeprowadzenie szkoleń o charakterze pro-eksportowym, mających na celu przygotowanie do współpracy zagranicznej, a także do rozwoju strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Następnie udział w największych międzynarodowych wydarzeniach targowych na świecie, które odbywają się właśnie w Europie: PLLUTEC Francja, IFAT Monachium, ECOMONDO Włochy, FOR WATSE Czechy oraz w największych międzynarodowych wystawach w Polsce: PLASTPOL w Kielcach i POLECO w Poznaniu. W czasie targów, planowana jest organizacja i obsługa (także obsługa tłumaczy) profesjonalnych stoisk targowych o wysokim standardzie wykonania, w wykorzystaniem logo marki polskiej oraz klastra o wymiarach nie mniejszych niż 30 mkw, dostosowanych do ekspozycji produktów i usług członków Klastra.

W ramach projektu zaplanowane zostały również misje gospodarcze, których najważniejszymi elementem będzie forum biznesowe połączone ze spotkaniami matchmakingowymi. Planowane jest również zorganizowanie misji przyjazdowej dla zaproszonych gości z zagranicy podczas targów PLASTPOL w Kielcach, wraz z pokazem produktów i spotkaniem merytorycznym.

Wartość projektu: 6 495 156,43 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 831 240,00 zł
Okres realizacji projektu: 2017 – 2019

Projekt realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, nr umowy POIR.02.03.07-26-001/21

Jesteś zainteresowany projektem?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz