Klaster logo Key National Cluster

GOPRO 2.0

Projekt GoPro 2.0

Projekt GoPro jest realizowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „GoPRO 2.0 - Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez wdrożenie nowych usług”.

GoPro 2.0 to strategiczne rozszerzenie oferty Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego o nowe usługi. Działania w projekcie ukierunkowane zostaną na opracowanie rozwiązań, które pozwolą na stałe wsparcie przedsiębiorstw KGOIR oraz potencjalnych nowych członków w tym także firm z sektorów powiązanych ( spożywczy, chemiczny, opakowaniowy) w oparciu o zdiagnozowane potrzeby dotyczące następujących obszarów:

  1. Transformacji cyfrowej
  2. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
  3. Gospodarki Niskoemisyjnej
  4. Przemysłu 4.0

Okres realizacji projektu: 15.04.2022 – 30.12.2022

Zadanie publiczne pn. GO PRO 2.0 dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Jesteś zainteresowany projektem?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz