Klaster logo Key National Cluster

CLUSTERLAB

Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez wdrożenie nowych usług

Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój pn. „ClusterLab – Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez wdrożenie nowych usług”.

Celem projektu jest rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przez wzmocnienie jego koordynatora, oparty o doskonalenie procesów zarządzania oraz świadczenie innowacyjnych usług specjalistycznych w oparciu o 2 filary: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, Innowacyjność promująca rozwiązania Przemysłu 4.0.

Oczekiwane rezultaty projektu:

  1. Wzrost kompetencji cyfrowych oraz usprawnienie działania procesów back-office Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu;
  2. Wzmocnienie istniejących i wytworzenie nowych łańcuchów wartości w Klastrze a także z podmiotami zewnętrznymi.

Wartość projektu: 1 645 390 zł
Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Projekt realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, nr umowy POIR.02.03.07-26-001/21

Jesteś zainteresowany projektem?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz