Klaster logo Key National Cluster

RE-PLAN CITY LIFE

RE-PLAN CITY LIFE

LIFE20
RElevant Audience Plan Leading to Awareness Network for CIrcular Economy Use of Recycled TYre materials in city LIFE

Głównym celem projektu RE-PLAN CITY LIFE jest podniesienie świadomości na temat wykorzystania RTM wśród odpowiednich interesariuszy (np. techników administracji publicznej, decydentów), aby promować zwiększone wykorzystanie RTM w budynkach, infrastrukturze i obszarach miejskich.

Zespół projektowy będzie:
✅Rozszerzyć widoczność znaczących prac wykonanych z RTM, udostępniając wiedzę i istotne informacje za pośrednictwem aplikacji internetowej;
✅Wdrożenie i promowanie zielonych zamówień publicznych (GPP) we współpracy z firmami i administracją publiczną, zdefiniowanie specyfikacji przetargowych w celu stworzenia możliwości dla firm zajmujących się recyklingiem w celu ✅rozszerzenia rynków przyjaznych dla środowiska oraz udostępnienie zamawiającym łatwej i wiarygodnej weryfikacji zielonych wymagań;
✅Wdrożenie praktycznych inicjatyw w celu opracowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym dla RTM i ich zastosowań w środowisku miejskim.

Projekt przyczynia się do realizacji unijnego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, dyrektywy ramowej w sprawie odpadów oraz innych polityk związanych z gospodarką odpadami i efektywnym wykorzystaniem zasobów.

Jesteś zainteresowany projektem?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz