Klaster logo Key National Cluster

GoPRO 3.0 - Akademia Transformacji jako nowy produkt usługowy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

GoPRO 3.0 - Akademia Transformacji jako nowy produkt usługowy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

GoPro 3.0 jest strategicznym rozszerzeniem oferty Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego o nowe usługi. Działania w projekcie ukierunkowane są na opracowanie rozwiązań, które pozwolą na stałe wsparcie przedsiębiorstw KGOIR oraz potencjalnych nowych członków w tym także firm z sektorów powiązanych (spożywczy, chemiczny, opakowaniowy) w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, czyli podniesienie kompetencji kadr dotyczące następujących obszarów :
✅Gospodarka o Obiegu Zamkniętego
✅Gospodarka niskoemisyjna w praktyce
✅Przemysłu 4.0 - Praktyczne wdrożenie transformacji cyfrowej, digitalizacji i mechanizacji w przedsiębiorstwie
✅Zarządzanie zmianą/ transformacją cyfrową i cyrkularną.

Projekt ma za zadanie wypracowanie programów dla 3 kursów szkoleniowych mogących stanowić spójny program dla kadry zarządzającej, pracowników i ekspertów organizacji.
Kursy będą dostępne w ofercie Klastra pod nazwą Akademia Transformacji.
Pilotażowo zostanie wdrożony jeden z kursów Akademii Transformacji Cyrkularnej.


Okres realizacji projektu - od 2023-04-01 do 2023-12-31


Zadanie publiczne pn. GoPRO 3.0 - Akademia Transformacji jako nowy produkt usługowy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


Jesteś zainteresowany projektem?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz