Klaster logo Key National Cluster

GoDigital

GoDigital

GoDigital - Akademia Managera Transformacji Cyfrowej to kompleksowe narzędzie rozwoju kompetencji cyfrowych kadry zarządzającej MŚP z terenu m.st. Warszawy wraz z obszarem funkcjonalnym.
Celem zadania jest organizacja cyklu wydarzeń i aktywności dotyczących rozwoju kompetencji z zakresu wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 w stołecznych, mazowieckich przedsiębiorstwach.

Wydarzenia / aktywności będą miały charakter warsztatów tematycznych w 3 modułach dotyczących podnoszenia wiedzy i kompetencji kadry zarządzającej/ właścicielskiej z zakresu transformacji cyfrowej.
Zwieńczeniem cyklu warsztatów będzie event podsumowujący 1 edycję Akademii z uroczystym wręczeniem dyplomów uczestnikom warsztatów.
Wydarzenie zostanie połączone z wizytą studyjną w Fabryce Przyszłości zlokalizowanej w regionie.Okres realizacji projektu: od 2023-04-01 do 2023-12-31


„Zadanie publiczne pn.: „GoDigital – Akademia Managera Transformacji Cyfrowej” realizowane w ramach zadania „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


Jesteś zainteresowany projektem?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz