Klaster logo Key National Cluster

Wydarzenia

Zaproszenie na 15. Konferencję "Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców"

15. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców 

15. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców  ma w tym roku nową, rewolucyjną formę. Interaktywna i dynamiczna formuła pozwoli uczestnikom              w unikalny i nowatorski sposób zapoznać się z nowoczesnymi, wytyczającymi trendy rozwiązaniami w gospodarce odpadami. Organizacja konferencji nie  pomija jednak aspektu wykładowego i tradycyjnych już kontaktów branżowych. Będzie to jedyna w swoim rodzaju możliwość zobaczenia dwóch instalacji fermentacji bioodpadów komunalnych na różnych etapach cyklu życia. Jedna instalacja zlokalizowana w WCR w Jarocinie znajduje się obecnie w trakcie procesu inwestycyjnego, a druga w ZUOK   „Orli Staw” w trakcie uruchamiania. Obie instalacje: WCR w Jarocinie i ZUOK „Orli Staw” są kompleksowymi instalacjami komunalnymi będącymi w stanie efektywnie zagospodarowywać pełen strumień odpadów komunalnych w najnowszych technologiach mechanicznych oraz biologicznych. Instalacje te są dowodem na to, że mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów kojarzące się z odchodzącymi już technologiami przygotowania odpadów do termicznego przetwarzania to obecnie dwa oddzielne procesy, nowoczesne i mające na celu maksymalizację recyklingu mechanicznego i biologicznego. Niebagatelne znaczenie w działaniu obu instalacji ma fakt ich energetycznej samowystarczalności.
 

Serdecznie zapraszam do wspólnej debaty, wymiany doświadczeń oraz planowania lepszej, ekologicznej przyszłości w gospodarce odpadami.

 

Strona konferencji: https://mbp.abrys.pl/
Rejestracja na udział stacjonarny: https://mbp2023.konfeo.com/
Rejestracja na udział online: https://onlinembp2023.konfeo.com/

Piotr Szewczyk, Dyrektor Programowy Konferencji
Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”