Klaster logo Key National Cluster

Wydarzenia

Wokół odpadów - przegląd regulacji prawnych w gospodarce odpadami

Data: 17 stycznia 2023

Czas: 10:00 – 11:30 

Miejsce: on-line ClickMeeting

 

 

Podczas webinarium prowadząca przedstawi obecne i czekające nas zmian w regulacjach prawa w zakresie gospodarki odpadami:

1) Zmiana przepisów dotyczących poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

2) Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku.

3) Możliwość przedłużenia dotychczasowych decyzji w gospodarce odpadami.

4) Nowe zasady obliczania poziomu składowania odpadów komunalnych (projekt).

5) Zmiany w ustawie o odpadach od 1 stycznia 2022 r.

6) Biometan - Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

7) Zmiany w ustawie o odpadach od 1 stycznia 2025 r. (odpady budowlane).

8) Zmiany w BDO w 2023 roku.

9) Metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. obowiązek zbiórki paneli fotowoltaicznych.

10) Projekt wdrażający tzw. Dyrektywę SUP.

11) Zmiany w projekcie systemu kaucyjnego.

12) Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Rozporządzenie).

13) Ustawa o bateriach i akumulatorach – obowiązki BDO.
 

Rejestracja LINK

bezpłatna dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, KKK