Loader

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Powrót do strony głównej

Deklaracja przystąpienia do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Po zapoznaniu się z dokumentami Klastra: Umową o współpracy oraz Regulaminem Klastra (dostępnymi na stronie internetowej https://klasterodpadowy.com/portal/regulamin_klastra), deklaruję w imieniu poniżej opisanej organizacji chęć przystąpienia do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu Jednocześnie akceptuję treść powyższych dokumentów i zobowiązuję się do ich przestrzegania

Nazwa podmiotu nie może być pusta.
NIP podmiotu nie może być pusty i musi być poprawny.
REGON podmiotu nie może być pusty.
Numer KRS podmiotu nie może być pusty.
Pole status nie może być puste.
Nazwa ulicy nie może być pusta.
Numer budynku nie może być pusty.
Kod pocztowy nie może być pusty i musi być w formacie __-___.
Nazwa miasta nie może być pusta.
Pole województwa nie może być puste.
Numer telefonu nie może być pusty.
Adres e-mail nie może być pusty oraz musi być poprawny (nie może zawierać spacji oraz więcej niż jednej kropki naraz).
Adres strony internetowej nie może być pusty oraz musi zaczynać się od http:// lub https://.

Osobą reprezentującą ww. organizację w działaniach Klastra będzie:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej nie może być puste.
Telefon kontaktowy osoby reprezentującej nie może być pusty.
Adres e-mail nie może być pusty oraz musi być poprawny (nie może zawierać spacji oraz więcej niż jednej kropki naraz).

Administratorem danych osobowych podanych w ramach powyższego formularza a przetwarzanych w celu zgłoszenia dla Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz zapisu na działania marketingowe administratora, jest ,,Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością” (ul. Racjonalizacji 6/8 bud. B lok. 7, 02-673 Warszawa). Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci w tym zakresie prawach, znajdziesz w znajdziesz w Polityce ochrony danych osobowych.