Warunki przystąpienia do Klastra:

Pierwszy krok – to zapoznać się z warunkami przystąpienia do klastra (https://www.klasterodpadowy.com/page/zasady-współpracy)

Drugi – to złożyć deklarację przystąpienia do Klastra

Do pobrania:  Deklaracja przystąpienia do KGOiR

Trzeci – zostać zaakceptowanym przez Radę Klastra

Czwarty – podpisać wymagane Regulaminem dokumenty

Do pobrania: Regulamin KGOIR _tekst jednolity_11.09.2018

Piąty – stosować się do zasad współpracy określony w dokumentach klastrowych   i na bieżąco regulować zobowiązania wobec klastra