Warunki przystąpienia do Klastra:

Pierwszy krok – to zapoznać się z warunkami przystąpienia do klastra

Zasady współpracy i ścieżka przystąpienia do KGOIR

Drugi – to złożyć deklarację i ankietę  przystąpienia do Klastra

                           Do pobrania:  Deklaracja przystąpienia do KGOiR

                          Do pobrania: ANKIETA_ KGOIR

Trzeci – zostać zaakceptowanym przez Zarząd Klastra

Czwarty – podpisać wymagane Regulaminem dokumenty

                         Do pobrania: Regulamin KGOIR _tekst jednolity_11.09.2018

Piąty – stosować się do zasad współpracy określonych w dokumentach klastrowych, na bieżąco regulować zobowiązania wobec klastra i korzystać z przywilejów bycia Członkiem Klastra.