Uzyskania decyzji środowiskowej: webinara

W ramach Akademii Recyklingu organizujemy cykl spotkań poświęconych tematyce uzyskania decyzji środowiskowej. Pierwsze z nich dotyczące […]

POLECO – dobry klimat dla biznesu

Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu […]

Recykling w sektorze surowcowym i wydobywczym – artykuł

MINE.THE.GAP, czyli projekt dla recyklingu w sektorze surowcowym i wydobywczym “Sektory surowcowy i wydobywczy muszą przejść […]

See all our news

Zapraszamy do współpracy

Z uwagi na ambitne plany rozwojowe Klastra oraz rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra nowych podmiotów, przewiduje się w najbliższej przyszłości rozszerzenie współpracy i przyjecie do Klastra nowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających w branży gospodarowania odpadami oraz branż pokrewnych (uzupełniających).

O klastrze

Klaster jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Partnerzy Klastra

Zapisz się do Klastra