Opłata recyklingowa – już od 1 września 2019 obowiązkowa.

Opłata recyklingowa – już od 1 września 2019 obowiązkowa Od 1 września za każdą torebkę foliową […]

“Polityka ekologiczna państwa 2030” podpisana.

“Polityka ekologiczna państwa 2030” podpisana. Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju […]

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza nabór do nowego konkursu: Program Ministra na lata 2019 – 2021 „Przemysł 4.0.”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza nabór do nowego konkursu: Program Ministra na lata 2019 – 2021 […]

See all our news

Zapraszamy do współpracy

Z uwagi na ambitne plany rozwojowe Klastra oraz rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra nowych podmiotów, przewiduje się w najbliższej przyszłości rozszerzenie współpracy i przyjecie do Klastra nowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających w branży gospodarowania odpadami oraz branż pokrewnych (uzupełniających).

O klastrze

Klaster jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Partnerzy Klastra

Zapisz się do Klastra