Zgłoś swoją innowację do GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

Ruszyła VIII edycja programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Celem projektu organizowanego przez Ministerstwo Środowiska jest […]

Debata o goz w Rzeczpospolitej

Na zaproszenie Rzeczpospolitej wzięliśmy  udział jako Klaster w debacie “Gospodarka odpadami. Wymogi recyklingowe KE, walka z […]

Film instruktażowy z nowej ewidencji w BDO

Elektroniczny rejestr Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami został uruchomiony 4 stycznia 2018 […]

See all our news

Zapraszamy do współpracy

Z uwagi na ambitne plany rozwojowe Klastra oraz rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra nowych podmiotów, przewiduje się w najbliższej przyszłości rozszerzenie współpracy i przyjecie do Klastra nowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających w branży gospodarowania odpadami oraz branż pokrewnych (uzupełniających).

O klastrze

Klaster jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Partnerzy Klastra

Zapisz się do Klastra