Zapraszamy “Kompleksowa gospodarka odpadami w Zagłębiu Miedziowym”

KGHM Polska Miedź S.A. ,  Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – […]

Koordynator Klastra z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.   koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i […]

Europejski Zielony Ład – webinarium 28.05.2021

Europejski Zielony Ład – nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej – webinarium 28.05.2021 Data: 28 maja 2021     Czas: 10:00 […]

See all our news

Zapraszamy do współpracy

Z uwagi na ambitne plany rozwojowe Klastra oraz rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra nowych podmiotów, przewiduje się w najbliższej przyszłości rozszerzenie współpracy i przyjecie do Klastra nowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających w branży gospodarowania odpadami oraz branż pokrewnych (uzupełniających).

O klastrze

Klaster jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Partnerzy Klastra

Zapisz się do Klastra