Akademia Recyklingu

Uzupełnieniem oferty Klastra jest szeroka gama usług doradczych (doradztwo dotacyjne, biznesowe, środowiskowe, technologiczne, prawne, biznes  plany,  studia  wykonalności, raporty oddziaływania na środowisko itp.), audytorskich oraz oferta specjalistycznych szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach pierwszej w Polsce Akademii dedykowanej firmom z obszaru technologii odzysku i recyklingu odpadów (www.akademia-recyklingu.pl).

W ramach AKADEMII RECYKLINGU posiadamy ofertę edukacyjną dla firm, instytucji, gmin z obszaru technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów, prawa środowiskowego, zarządzania firmą, systemów jakości, doradztwa, edukacji itp.

 

 AKADEMIA RECYKLINGU zaprasza na szkolenia pracownicze (tzw. stanowiskowe), technologiczne z zakresu zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz menadżerskie z zakresu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów realizacji projektów inwestycyjnych. Oferta obejmuje również aspekty badawczo-rozwojowe, a także możliwości pozyskania na ten cel finansowania zewnętrznego.

 

Organizujemy szkolenia, których celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu światowych trendów i technologii w branży, finansowania inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych, najnowszych rozwiązań prawnych, jak i szkolenia pracownicze, technologiczne, edukacyjno-rozwojowe w obszarze gospodarki odpadami w zakresie:

  • logistyki,
  • prawa,
  • marketingu,
  • pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych,
  • pozyskania finansowania zewnętrznego,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • CSR,
  • edukacji ekologicznej
  • i innych w ramach potrzeb

 

Zachęcamy do skorzystania z usług oraz bogatego doświadczenia Członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Naszą ofertę kierujemy do firm i korporacji, sieci handlowych, gmin, mieszkańców spółdzielni i innych podmiotów.