Loader

Ankieta ProInno

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Powrót do strony głównej

Nazwa firmy nie może być pusta.
NIP podmiotu nie może być pusty.
Nazwa ulicy nie może być pusta.
Numer budynku nie może być pusty.
Kod pocztowy nie może być pusty i musi być w formacie __-___.
Nazwa miasta nie może być pusta.
Pole województwa nie może być puste.
Numer telefonu nie może być pusty.
Adres e-mail nie może być pusty oraz musi być poprawny (nie może zawierać spacji oraz więcej niż jednej kropki naraz).

Administratorem danych osobowych podanych w ramach powyższego formularza a przetwarzanych w celu zgłoszenia dla Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz zapisu na działania marketingowe administratora, jest ,,Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością” (ul. Racjonalizacji 6/8 bud. B lok. 7, 02-673 Warszawa). Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci w tym zakresie prawach, znajdziesz w znajdziesz w Polityce ochrony danych osobowych.