WŁADZE KLASTRA

Rada Klastra

Przewodniczący Rady Klastra –  Zbigniew Miazga

firma P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga

Zarząd Klastra

Prezes Zarządu Klastra – dr hab. Joanna KulczyckaInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Członkowie Zarządu:

  • Katarzyna Błachowicz – Centrum Kooperacji Recyklingu-not for profit system Sp. z o. o.
  • Witold Chemperek – Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
  • Bartłomiej Hajduk – MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.K.
  • Maciej Kalestyński – Wastech Recycling Sp. z o.o.
  • Bartosz Kubicki – Elektrorecykling Sp. z o.o.
  • Arkadiusz Szpakowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych

Koordynator Klastra

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. 

 Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu

 Agnieszka Zdanowicz -Wiceprezes Zarządu