O Klastrze

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą polskie przedsiębiorstwa świadczące pełen zakres usług zagospodarowania większości kategorii odpadów na terenie całego kraju jak również w większości krajów UE i poza UE.

Rdzeniem Klastra są mikro, małe i średnie firmy z kapitałem polskim, zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów, producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych  do przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów a także producenci wyrobów gotowych wykorzystujący surowiec z recyklingu.

Wsparciem dla firm są instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy i instytucje  zajmujące się wsparciem biznesu.

 • W Klastrze wyodrębniono następujące działy:

I  Dział ds. zagospodarowania i recyklingu tworzyw sztucznych – liderem jest Pan Wojciech Furman z Optima Recykling Sp. z o.o. Sp. K

II Dział ds. rozwoju oferty handlowej Klastra –  liderem jest Pan Bartosz Kubicki z Elektrorecykling Sp. z o. o.

III  Dział ds. zagospodarowania i recyklingu metali nieżelaznych – liderem jest Pan Witold Chemperek z Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o.

IV Dział ds. zagospodarowania i recyklingu opon – liderem jest Pan Przemysław Zaprzalski z Recykl Organizacja Odzysku S.A.

V  Dział ds. energii z odpadów – liderem jest Pan Zbigniew Chlipała z ECO Ekologiczne Centrum Odzysku  Sp. 0.0.

 • Organem opiniodawczym i doradczym Klastra w zakresie jego działalności rozwojowej jest Rada Ekspertów w następującym składzie:
RADA EKSPERTÓW   – skład zatwierdzony przez Radę Klastra w dniu 15 maja i 11 września 2019
CZŁONKOWIE
LP Nazwa firmy Klastra Imię i nazwisko przedstawiciela
1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ CHEMICZNY  Marcin Siekierski – Przewodniczący Rady
2 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA – WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH Stanisław Małecki
3 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA – WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH Stanisław Pietrzyk
4 ECOBACK SP.Z O. O. Piotr Mikołajczyk
5 ELEKTRORECYKLING POLSKA SP. Z O.O. Tomasz Żuk
6 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO (IMBiGS) Stefan Góralczyk
7 KANCELARIA EKOLOGICZNA  MARCIN KAŻMIERSKI Marcin Kaźmierski
8 MB RECYCLING SP Z O O PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI S. K. Bartłomiej Hajduk
9 NICROMETAL S.A. Krzysztof Grzebieniak
10 NICROMETAL S.A. Marek Chojnacki
11 PAWEŁ BARYLUK TOTCHEM Paweł   Baryluk
12 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Marcin Leonowicz
13 RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A . Marek Sobiecki
14 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH Jerzy Kozłowski
KLASTER W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH
 1. Europejski Instytut Technologiczny (EIT) powołał nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”, w której są realizowane badania w obszarze surowców. Wśród 116 partnerów  z 21 krajów UE znalazło się 10 podmiotów zrzeszonych  w Klastrze.
 • IATI – INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI
 • ENVITECH
 • INCA NETWORKS
 • PLATFORMA EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION (ECCP)
 • UNET
 • EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM ON SUSTAINABLE MINERAL RESOURCES
 • KIC INNOENERGY – EUROPEJSKI PROJEKT WSPIERAJĄCY ROZWÓJ INNOWACJI W OBSZARZE ENERGETYKI
 • EUROPEJSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SUROWCÓW MINERALNYCHH
 • PROMETIA – MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY FOR MINING AND RECYCLING INNOVATION ASSOCIATION

2. Współtwórca (konsorcjant) programu sektorowego: Innowacyjny Recykling (NCBR)

3. Partner w szkoleniowych projektach międzynarodowych:

 • WEEENMODELS, funded by the financial instrument LIFE +

 

 • REFRESCO 7    

 

 • KIC RAW MATERIAL     

4. Klaster w  międzynarodowych projektach – PROMOWANIE USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW

4.1. Realizacja projektu: Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów. Wniosek nr POIR.02.03.03-26-0001/16-03.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów POIR oraz strategicznych celów zawartych w strategii rozwoju KGOiR tj. m.in.:

 • zacieśnianie współpracy: zwiększenie zasięgu oddziaływania KGOiR
 • wzrost konkurencji.: rozwój systemu wzajemnego wsparcia
 • powiązanie nauki i biznesu: wdrożenie na rynki zagraniczne zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu gosp. odpadami (m.in. re-produktów)
 • dbałość o jakość i promocję: przedstawienie oferty KGOiR na międzynarodowych wydarzeniach, promocja proekologicznych rozwiązań.

O projekcie

4.2. Realizacja projektu:  „UKGOiR – Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. POIR .02.03.03-26-0002/18

Celem projektu jest wzrost internacjonalizacji podmiotów tworzących KGOiR poprzez ich wsparcie finansowe i organizacyjne poprzez:

 • zapewnienie dostępu do usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorców, wykonanie analiz itp.,
 • udział w międzynarodowych wydarzeniach (targach i konferencjach), na których prezentowana będzie działalność oraz oferta Klastra,
 • organizację spotkań B2B z potencjalnymi kontrahentami,
 • organizację wyjazdowych misji gospodarczych.

 

 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI KLASTRAMI