O Klastrze

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą polskie przedsiębiorstwa świadczące pełen zakres usług zagospodarowania większości kategorii odpadów na terenie całego kraju jak również w większości krajów UE i poza UE.

Rdzeniem Klastra są mikro, małe i średnie firmy z kapitałem polskim, zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów, producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych  do przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów a także producenci wyrobów gotowych wykorzystujący surowiec z recyklingu.

Wsparciem dla firm są instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy i instytucje  zajmujące się wsparciem biznesu.

KLASTER W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH
 1. Europejski Instytut Technologiczny (EIT) powołał nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”, w której są realizowane badania w obszarze surowców. Wśród 116 partnerów  z 21 krajów UE znalazło się 10 podmiotów zrzeszonych  w Klastrze.
 • IATI – INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI
 • ENVITECH
 • INCA NETWORKS
 • PLATFORMA EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION (ECCP)
 • UNET
 • EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM ON SUSTAINABLE MINERAL RESOURCES
 • KIC INNOENERGY – EUROPEJSKI PROJEKT WSPIERAJĄCY ROZWÓJ INNOWACJI W OBSZARZE ENERGETYKI
 • EUROPEJSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SUROWCÓW MINERALNYCHH
 • PROMETIA – MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY FOR MINING AND RECYCLING INNOVATION ASSOCIATION

2. Współtwórca (konsorcjant) programu sektorowego: Innowacyjny Recykling (NCBR)

3. Partner w szkoleniowych projektach międzynarodowych:

 • WEEENMODELS, funded by the financial instrument LIFE +

 

 • REFRESCO 7    

 

 • KIC RAW MATERIAL     

4. Klaster w  międzynarodowych projektach – PROMOWANIE USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW

4.1. Realizacja projektu: Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów. Wniosek nr POIR.02.03.03-26-0001/16-03.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów POIR oraz strategicznych celów zawartych w strategii rozwoju KGOiR tj. m.in.:

 • zacieśnianie współpracy: zwiększenie zasięgu oddziaływania KGOiR
 • wzrost konkurencji.: rozwój systemu wzajemnego wsparcia
 • powiązanie nauki i biznesu: wdrożenie na rynki zagraniczne zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu gosp. odpadami (m.in. re-produktów)
 • dbałość o jakość i promocję: przedstawienie oferty KGOiR na międzynarodowych wydarzeniach, promocja proekologicznych rozwiązań.

O projekcie

4.2. Realizacja projektu:  „UKGOiR – Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. POIR .02.03.03-26-0002/18

Celem projektu jest wzrost internacjonalizacji podmiotów tworzących KGOiR poprzez ich wsparcie finansowe i organizacyjne poprzez:

 • zapewnienie dostępu do usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorców, wykonanie analiz itp.,
 • udział w międzynarodowych wydarzeniach (targach i konferencjach), na których prezentowana będzie działalność oraz oferta Klastra,
 • organizację spotkań B2B z potencjalnymi kontrahentami,
 • organizację wyjazdowych misji gospodarczych.

 

 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI KLASTRAMI