Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia

 

Status Krajowego Klastra Kluczowego został przyznany Klastrowi Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  w 2016 r. przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju i Finansów, obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Krajowe Klastry Kluczowe to instrument koncentracji tematycznej. W KKK występuje znaczny efekt synergii, wynikający ze wzmocnionej współpracy członków klastra m.in. – przedsiębiorców i jednostek naukowych, co zwiększa ich zdolność badawczą i pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności. Klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności Gospodarki” –  wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Klastry Kluczowe wyłaniane są w oparciu o kryteria, które dotyczą takich obszarów jak: struktura klastra, strategia klastra; zarządzanie klastrem; potencjał gospodarczy klastra, innowacyjności i konkurencyjność międzynarodowa; współpraca, intensywność kooperacji; internacjonalizacja klastra; oraz znaczenie klastra dla gospodarki kraju i regionu. Przyznanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego dla Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu potwierdza jego znaczenie oraz ugruntowaną pozycję i umożliwia dalszy jego  rozwój.

Obecnie w Polsce jest  16 Krajowych Klastrów Kluczowych, które jako instytucje o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, w opinii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, stanowią szansę dla rozwoju całego kraju

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. posiada przyznany certyfikat ISO 9001:2015 z ważnością od 16 kwietnia 2018 do 15 kwietnia 2021.