Klaster logo Key National Cluster

Wydarzenia

27. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

27. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami -  Zjazd Branży Gospodarki Odpadami  odbędzie się pod patronatem Klastra Gospodarki odpadowej i Recyklingu.

 

Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami -  Zjazd Branży Gospodarki Odpadami  odbędzie się 5-7 września 2023 r. w Zakopanem oraz online.

Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami to:

– coroczne zebranie kluczowych ekspertów, decydentów, praktyków i firm w celu wymiany informacji oraz doświadczeń

- stworzenie platformy wypracowywania rozwiązań dla branży gospodarki odpadami
i przekazywanie ich do administracji rządowej oraz popularyzowanie poprzez media Abrys

- stworzenie przestrzeni dla spotkania się grup decydentów, izb, stowarzyszeń jako spotkania towarzyszące Zjazdowi

- promowanie pozytywnych przykładów i najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, organizacyjnychi technologicznych dla branży gospodarki odpadami

- promowanie innowacji w branży gospodarki odpadami

- nawiązywanie nowych kontaktów i zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną, nauką, branżą przetwarzania odpadów oraz dostawcami technologii

- kojarzenie dostawców technologii z ich odbiorcami w branży.

Strona wydarzenia: https://kompleksowa.abrys.pl/

 

Dla członków Klastra zniżki - skontaktuj się biuro@klasterodpadowy.com