BOARD OF CLUSTER  

Council  

Chairman of the Board  – Zbigniew Miazga

company P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga

 

Management 

President of the board   – prof. dr hab. Joanna KulczyckaInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Members of the board

  • Jolanta Okońska-Kubica – Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system Sp. z o. o.
  • Jarosław Stankiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • dr Łukasz Nieradko – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
  • Emilian Stańczyszyn – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
  • Aleksander Szalecki – Stratego
  • Grzegorz Kowalczyk – Protechnika
  • Maciej Kalestyński – Wastech Recycling
  • Witold Chemperek – Polska Korporacja Recyklingu
  • Arkadiusz Szpakowski – IMN Gliwice