Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

KONFERENCJE

IV Konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu już za nami...

 

W dniu 2 marca 2017 roku w Kielcach odbyła się czwarta konferencja organizowana przez koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pt.:,, Ekotechnologie w ofercie Krajowych Klastrów Kluczowych''. Konferencja odbyła się drugiego dnia kieleckich Targów EkoTech 2016 .

Podczas Konferencji mówiliśmy o tym jak skorzystać z dotacji w ramach programu "Innowacyjny Recykling" oraz z nowych mozliwości finansowania dla przedsiebiorstw w zakresie utylizacji i recyklingu komponentów ładowania i magazynowania energii.

Zaprezentowane zostały innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów, inteligentne specjalizacje w kontekście gospodarki cyrkulacyjnej oraz projektów CORNET.  Do tego biogospodarka  w najnowszej odsłonie i prawne aspekty funkcjonowania Klastrów, a także arkana współpracy naukowców i przedsiębiorców na rzecz budownictwa energooszczędnego. 

PROGRAM KONFERENCJI (pobierz) 

ULOTKA (pobierz) 

III Konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu już za nami...

W dniu 31 marca 2016 roku w Kielcach odbyła się trzecia konferencja organizowana przez koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pt.:,, Gospodarka o obiegu zamkniętym''. Konferencja odbyła się drugiego dnia kieleckich Targów EkoTech 2016.

 

 Organizatorami konferencji byli:

 Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu/ (Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o. - Koordynator klastra)

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu

Inwar/Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Targi Kielce S.A.

 

Celem konferencji było przedstawienie systemu zagospodarowania różnych odpadów w Polsce w świetle wymagań i założeń gospodarki o obiegu zamkniętym

Zaprezentowane tematy przedstawiły propozycje oraz dobre przykłady ‘’zamknięcia obiegu’’ cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyklingu i ponownego użycia, które przyniosą korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce. Działania, które zostały przedstawione przez zaproszonych prelegentów pozwoliły uzyskać kompleksową informację w zakresie wykorzystania surowców, produktów i odpadów, przyczyniając się przy tym do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.  Takie działania wpisują się w problematykę ogłoszonej pod koniec 2015 r. nowej strategii KE tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym w której wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum. W Planie działań dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym[1] opracowano m.in. wnioski ustawodawcze, w których wskazano długoterminowe cele w zakresie ograniczenia składowania odpadów oraz intensyfikacji przygotowań do ponownego użycia i recyklingu, np. 65% poziomu recyklingu dla odpadów komunalnych, a 75% dla opakowaniaowych i ograniczenie składowania do 10% wszytskich odpadów do 2030 r. Jednoczesnie KE opracowuje programy badań naukowych i innowacji oraz projekty dotyczące wymiany danych i informacji. Dyskusja o nowych kierunkach polityki UE i roli krajowych podmiotów jest niezbędna w celu zwiększenia  konkurencyjności podmiotów, głównie MSP, a przez to gospodarki na rynku miedzynarodowym.


[1] Komunikat KE 2015/614, Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Bruksela 2.12.2015 r.

PROGRAM KONFERENCJI:

12.00-12.10

Otwarcie konferencji

12.10-12.30

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – Emilian Stańczyszyn Przewodniczący Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu ds. współpracy z samorządami terytorialnymi i instytucjami administracji Państwowej (pobierz)

12.30-12.50

Dobre przykłady zagospodarowania ZSEiE – prof. Andrzej Wojciechowski Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Prezes Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu (pobierz)

12.50-13.10

Zagospodarowanie osadów ściekowych - mgr inż. Jarosław Stankiewicz, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (pobierz)

13.10-13.30

Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych EU ETV - wsparcie rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym- - Bartosz Malowaniec kierownik Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Instytutu Ochrony Środowiska (pobierz)

13.30-14.00

Przerwa kawowa

14.00-14.30

Dobre przykłady możliwości wykorzystania surowców i produktów pochodzących ze stacji demontażu pojazdów  - Anna Łyczak (pobierz)

14.30-14.50

Gospodarka gumą oraz plastikiem w Polsce  – prof. Andrzej Wojciechowski Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Prezes Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu (pobierz)

14.50-15.20

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu promotorem gospodarki o obiegu zamkniętym Jolanta Okońska-Kubica Prezes Centrum Kooperacji Recyklingu-not for profit system Sp. z o. o. koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (pobierz)

15.30-16.00

Dyskusja i zakończenie konferencji

II Konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu już za nami...

W dniu 5 marca 2015 roku w Kielcach odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pt.:,, Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych - Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce''. Konferencja odbyła się pierwszego dnia kieleckich Targów EkoTech 2015.

Celem koferencji było zaprezentowanie możliwości szybszego postępu technologicznego w sektorze surowców pozyskanych dzięki innowacyjnym technologiom recyklingu, co ma wpływ nie tylko na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki, ale także jakość życia społeczeństwa. Zapewnienie Europie bezpieczeństwa surowcowego jest jednym z najważniejszych jej priorytetów. Dostęp do surowców mineralnych i ich cenowa przystępność decydują o prawidłowym funkcjonowaniu gospodarek krajów Unii Europejskiej i utrzymaniu konkurencyjnej pozycji, a także wzroście gospodarczym i zwiększeniu zatrudnienia.

Zaproszeni do udziału w Konferencji eksperci przedstawili założenia i oferty współpracy w ramach programów europejskich m.in. utworzonego w grudniu 2014 roku Węzła Wiedzy i Innowacji dla surowców mineralnych i krajowych. Zaprezentowane zostały także możliwości technologiczne recyklingu odpadów w warunkach krajowych oraz wpółpracy nauki i przemysłu w tej dziedzinie. Uczestnicy Konferencji zostali zapoznani z prowadzonymi i planowanymi konkursami umożliwiającymi pozyskanie dofinansowania dla innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki odpadowej i recyklingu. Na zakończenie Konferencji przedstawione zostały działania prowadzone przez Polską Platformę Technologiczną Surowców Mineralnych, Dolnośląski Klaster Surowcowy oraz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, które ułatwiają współpracę przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi poprzez przepływ informacji, wiedzy jak i technologii.

 

Konferencja została objęta patronatem:     

   http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/zgłoszenia na konferencje/thumb/pl_mg_logo_poziom_cmyk.jpg           http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/MNISW-małe.jpg   

 

Program konferencji wraz z załączonymi prezentacjami


Moderator: dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska prof. nadzw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

12.00-12.15

Otwarcie konferencji/ Wystąpienie zaproszonych Gości (pobierz)

2.15-14.00

Wspólnota Wiedzy i Innowacji –KIC szansą na przełom w sektorze surowców mineralnych -Agata Juzyk- Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w KGHM Polska Miedź S.A.

KIC Raw Materials jako narzędzie do wdrożenia zrównoważonej gospodarki surowcowej - dr inż. Łukasz Nieradko, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (pobierz)

Projekt sektorowy INNOWACYJNY RECYKLING, idea i stan przygotowań do złożenia studium wykonalności - dr inż. Andrzej Chmielarz, prof. IMN, Zastępca Dyrektora Instytut Metali Nieżelaznych ds. Metalurgii (pobierz)

Program sektorowy dla branży recyklingu źródłem finansowania przedsiębiorstw w obszarze badań i rozwoju –  Kazimierz Poznański, Prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Paweł Wasielewski, STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych (pobierz)

Szanse dla przemysłu i lasów – recykling drewna poużytkowego  - Beata Rafało, Rzecznik Kronospan (pobierz)

14.00-14.15

Przerwa kawowa

14.15-15.45

Recykling metali krytycznych szansa dla nauki i przemysłu- prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk Kierownik Katedry Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (pobierz)

Współpraca biznesu z nauką szansą na pozyskanie dotacji w nowej perspektywie finansowej – dr inż. Grzegorz Kowal, Dominik Rybka, Wielkopolski Instytut Jakości sp. z o.o. (pobierz)

Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych – rola i wpływ na kształtowanie polityki surowcowej – dr hab. inż. Jan Kudełko – Wiceprezes Zarządu, KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (pobierz)

Dolnośląski Klaster Surowcowy – poszukiwanie wspólnej wartości – Wiktor Kowalczyk - Prezes Fundacji dla Dolnośląskiego Klastra Surowcowego (pobierz)

Klaster Gospodarki Odpadowej Recyklingu - inicjatorem współpracy przedsiębiorstw MSP z ośrodkami naukowymi w Polsce – Jolanta Okońska-Kubica – CKR- not for profit system sp. z o.o. (pobierz)

15.45-16.00

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

I konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu już za nami ....

W dniu 18 marca 2014 roku w Kielcach odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez koordynatora Klastra pt.: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej  i recyklingu. Konferencja odbyła się pierwszego dnia kieleckich targów EKOTECH 2014 (18-20.03.2014r.). W konferencji udział wzięło ok. 140 uczestników. 

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między jednostkami badawczo-naukowymi, firmami konsultingowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami zajmującymi się gospodarką odpadami i recyklingiem. Prezentowane były nowe wymagania i wyzwania dla branży (np. EMAS) oraz możliwości pozyskania w latach 2014-2020 dotacji unijnych i pożyczek niskooprocentowanych, które pomogą sfinansować działalność: inwestycyjną, innowacyjną, badawczą czy też eksportową. W trakcie konferencji dyskutowane były także kierunków i założenia polskiej polityki klastrowej, korzyści i koszty funkcjonowania klastrów oraz ich wpływ na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości firm z sektora MŚP. Omawiana była również  współpraca firm i instytucji w ramach klastra, w tym międzynarodowa jako szansa skutecznego konkurowania z dużymi firmami zagranicznymi.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 

(wraz z prezentacjami z konferencji)

Moderator:  dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH (IGSMiE PAN w Krakowie)

                  Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 

12.00-12.15

Otwarcie konferencji – powitanie (PDF) 

12.15-14.00

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce – Joanna Podgórska (PARP)  (PDF)

Klastry i ich wpływ na indywidualny rozwój firm, instytucji oraz branży w regionie i w kraju – dr Maciej Woźniak (Wydział Zarządzania AGH) (PDF)

Dotacje unijne oraz pożyczki niskooprocentowane źródłem finansowania działalności innowacyjnej i gospodarczej podmiotów gospodarczych w perspektywie finansowej 2014-2020 – Beata Maczyszyn (PNO Consultants sp. z o.o.) (PDF)

Możliwości doradczo-informacyjne klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu – dr Przemysław Kurczewski (WIJ sp. z o.o.) (PDF)

14.00-14.15

Przerwa kawowa

14.15-15.45

EMAS w nowych przepisach o odpadach – Maciej Krzyczkowski (GDOŚ) (PDF)

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk – Jarosław Stankiewicz (IMBiGS)(PDF), Jacek Leszczyński (IIMPiB)  (PDF) 

Współpraca firm i instytucji w kraju i zagranicą szansą na skuteczne konkurowanie z firmami międzynarodowymi – ekspert KGOiR  (PDF)

Klaster Gospodarki Odpadowej Recyklingu skutecznym partnerem w rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu w Polsce  Jolanta Okońska-Kubica (CKR- not for profit system sp. z o.o.) (PDF)

15.45-16.00

Dyskusja i zakończenie obrad 

Patronat Konferencji:

http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/zgłoszenia na konferencje/pl_mg_logo_poziom_cmyk.jpg

 http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg


Przez trzy dni targów EKOTECH 2014 klaster uruchomił bezpłatny PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY. Przedstawiciele klastrowych jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni oraz firm doradczych zapewnili przedsiębiorcom fachowe doradztwo technologiczne, innowacyjne, inwestycyjne, rynkowe oraz dotacyjne.

Organizatorzy konferencji:

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra)

Targi Kielce S.A.

oraz Partnerzy Klastra

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

PNO Consultants sp. z o.o.

Wielkopolskim Instytut Jakości sp. z o.o. 

http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/ekotech_2014_pl_konferencja_klaster_2.jpg