Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

izby i fundacje

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o.

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  

ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce

Tel kom. +48 533 649 605

www.klasterodpadowy.com

Adres do korespondencji:

Biuro w Lublinie      
ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin
tel.kom.: +48 536 955 573
e-mail: biuro@klasterodpadowy.com
www.klasterodpadowy.com
Biuro w Warszawie
ul. Trębacka 4, III piętro pokój 350 , 00-074 Warszawa  
tel.kom.: +48 536 921 091
e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com
www.klasterodpadowy.com

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/koordynator/CKR_logo_RGB.jpg

Spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą w listopadzie 2010 roku pod nazwą Odzysk sp. z o.o. W lipcu 2013 roku władze spółki podjęły decyzję o rozszerzeniu zakresu działalności firmy i stworzenia prawno-organizacyjnych ram do świadczenia przez spółkę usługi organizowania, koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Do zadań Koordynatora należy inicjowanie, organizacja i wspieranie procesu współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego - Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu, pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo - badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Pełniąc funkcję koordynatora Klastra spółka podejmuje działania służące budowaniu dobrych relacji z odbiorcami świadczonych usług, w tym szczególnie z uczestnikami powiązania kooperacyjnego (partnerami Klastra), dostawcami usług i produktów, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami odzysku, instytucjami otoczenia biznesu ( m.in. izby gospodarcze i branżowe, firmy szkoleniowe, doradcze, fundusze inwestycyjne, kancelarie prawne, agencje, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, i inne), oraz z stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami administracji państwowej i samorządowe, które są lub mogą stać się parterami biznesowymi lub społecznymi, a przez to bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać na prowadzoną przez wnioskodawcę działalność gospodarczą czy społeczną.

zobacz mapę ukryj mapę

Fundacja ODZYSKAJ ŚRODOWISKO

25-368 Kielce
ul. Głowackiego 4a/15
www.odzyskajsrodowisko.pl

tel. 692-445-946

email: kontakt@odzyskajsrodowisko.pl

Celem Fundacji Odzyskaj Środowisko jest kształtowanie postaw konsumentów zgodnie z hasłem kampanii "Świadomość i Możliwość". Działania Fundacji koncentrują się na budowaniu świadomości u urzędników, kadr kierowniczych, uczniów, nauczycieli, mieszkańców miast i wsi - w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Z drugiej strony Fundacja wskazuje możliwości zgodnego z prawem przekazywania elektrycznych śmieci i zużytych baterii lub samodzielnie prowadzi akcje zbierania.

Aktywność Fundacji to organizacja szkoleń i konferencji (np. przy współpracy z Targami Kielce), realizacja publicznych kampanii edukacyjnych, a także przygotowanie eventów i akcji zbierania. Fundacja współpracuje m.in. z przedsiębiorcami, gminami, organizacjami odzysku a także organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury.

zobacz mapę ukryj mapę

Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka
00-074 Warszawa
www.kig.pl
www.kignet.pl

tel. 22 630-96-00

email: kig@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą, niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy są nagradzane w programie ''Przedsiębiorstwo Fair Play''.

Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Wiemy, że jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego organizujemy międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje naszych przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut Marki Polskiej powołany przez KIG.

zobacz mapę ukryj mapę

Recyklerzy Polscy Związek Pracodawców

ZŁOTA  61  / lok.100

00-819 Warszawa

tel: +48 516718012

biuro@rpzp.org

http://recyklerzypolscy.demot.pl/


Jesteśmy pierwszą w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji polską organizacją pracodawców, skupiającą podmioty gospodarcze związane z recyklingiem pojazdów w celu obrony ich wspólnych interesów - zapraszamy Twoją Firmę do członkostwa i współpracy! Jesteśmy wewnątrz wydarzeń między innymi czynnie uczestnicząc w pracach Parlamentu RP nad nową wersją Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ten nowelizowany właśnie akt prawny przesądzi w niedługim czasie o zasadach funkcjonowania naszej branży na najbliższe lata. Jako Recyklerzy Polscy – Związek Pracodawców jesteśmy zapraszani i obecni na ważnych branżowych wydarzeniach, zmieniając postrzeganie recyklingu pojazdów z niejasnego interesu na poważny i niezbędny Polsce biznes. Mamy realne plany dotyczące budowania pozycji branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jako niezbędnego ogniwa w łańcuchu całej branży motoryzacyjnej. Podstawowym zadaniem RP-ZP jest budowa wspólnego prestiżu i siły środowiska, wzajemna pomoc i współpraca, realizacja usług Organizacji na rzecz Członków, reprezentowanie interesów naszego środowiska, tworzenie wspólnego lobby oraz czerpanie satysfakcji i przyjemności ze spotkań we wspólnym gronie. Pracujemy nie tylko dla idei, lecz także z korzyścią dla naszych Firm.

Jak to robimy?: integrujemy środowisko, pomagamy naszym Członkom, walczymy o prawa przedsiębiorców, promujemy nasze Firmy, kojarzymy biznesowo, doradzamy Firmom, rekomendujemy swoich Członków, reprezentujemy interesy branży, organizujemy spotkania, przyznajemy nagrody branżowe, uczymy siebie i Polaków biznesu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na najwyższym poziomie.

zobacz mapę ukryj mapę

Skierniewicka Izba Gospodarcza

ul. Reymonta 18
96-100 Skierniewice
www.sig-skierniewice.com.pl

tel. 46 832-10-59

email: biuro@sig-skierniewice.com.pl

Celem Skierniewickiej Izby Gospodarczej jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczośći i aktywności gospodarczej, podtrzymanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu.

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i krajowym.

zobacz mapę ukryj mapę

Stowarzyszenie GPP Ekologia

ul: Aleje Jerozolimskie 155 52
02-326 Warszawa

tel. +48 505 422 660
faks 22 831 52 12

Stowarzyszenie GPP Ekologia, powstało w maju 2009 r., skupiając i konsolidując Grupę Polskich Przedsiębiorców (GPP), funkcjonujących w branży odpadowej. Członkami są znane, cieszące się uznaniem na rynku krajowym i zagranicznym polskie firmy, działające w branży odpadowej, kooperujące ze sobą na rzecz poprawy i modernizacji ogolnopolskiego systemu recyklingu i przetwarzania odpadów.

Priorytetem dzialalności  Stowarzyszenia jest stworzenie stabilnego i transparentnego rynku odpadów w Polsce, jak również integracja  branży w celu wypracowania  kompromisowych rozwiązań prawno-organizacyjnych.  Stowarzyszenie, ma realny wpływ na kształt nowych jak również nowelizowanych przepisów prawa, gdyż  aktywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych , pracach komisji sejmowych oraz jesteśmy członkami zespołów eksperckich.   Biorąc udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu oraz instytucji doradczo -opiniodawczych,  wyrażamy opinie w imieniu zrzeszonych w GPP Ekologia członków, jak również prezentujemy rozwiązania i pomysly na usprawnienie działalności systemu gospodarki odpadami.  Ponadto prowadzimy również szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem własnie gospodarki odpadami.

zobacz mapę ukryj mapę