Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

historia

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w 2011 r. Przedstawiciele firm z branży odpadowej prowadzące działalność w Skierniewicach w sierpniu 2011 roku podjęły inicjatywę utworzenia klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmującego swoich zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

 

Przełomowe wydarzenia

 

http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/historia.png

Inne ważne wydarzenia 

  • Do dnia 31 lipca 2013 Koordynatorem Klastra była Skierniewicka Izba Gospodarcza z siedzibą w Skierniewicach. 
  • 31 lipca 2013 r. Rada Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podjęła uchwałę o stworzeniu prawno-organizacyjnych ram do świadczenia przez spółkę Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. (CKR) usługi koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego). 
  • W lipcu 2014 decyzją Rady Klastra powołano Centrum Promocji i Eksportu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu z siedzibą w Kielcach. 
  • Podmioty klastra, wspierane przez zarząd, prowadzą intensywne działania na rzecz zwiększenia współpracy międzynarodowej, w tym eksportu oraz poprawy efektywności środowiskowej wytwarzanych towarów i usług.