Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

firmy doradcze

Abrys Sp. z o.o.

http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/Loga partnerzy/abrysjpg.jpg

Firma ABRYS od niemal 30 lat wspiera podmioty sektora publicznego i prywatnego w ochronie środowiska. Czyni to poprzez wydawanie czasopism branżowych, portale informacyjne, organizację kongresów, konferencji, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz projekty edukacyjne i konkursy. Najbardziej znane i popularne projekty firmy to: miesięcznik "Przegląd Komunalny", PortalKomunalny.pl, Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment i konkurs o Puchar Recyklingu. Od początku istnienia firma zorganizowała ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń, w których wzięło udział ok. 100 000 uczestników. W 2017 roku ABRYS wychodzi na rynek z nowym i pierwszym miesięcznikiem na temat gospodarki obiegu zamkniętego pt. „Energia i Recykling". 

ukryj mapę

BND Biznes Nauka Dotacje

UL. ZŁOTA 61/100

00-819 WARSZAWA

p.lyko@bndotacje.pl

tel. 534-034-044

Spółka BND, mająca swoją siedzibę w Warszawie oraz biuro w Poznaniu obsługuje projekty z całej Polski realizując zarówno programy krajowe, jak i regionalne.

zobacz mapę ukryj mapę

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o.

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  

ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce

Tel kom. +48 533 649 605

www.klasterodpadowy.com

Adres do korespondencji:

Biuro w Lublinie      
ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin
tel.kom.: +48 536 955 573
e-mail: biuro@klasterodpadowy.com
www.klasterodpadowy.com
Biuro w Warszawie
ul. Trębacka 4, III piętro pokój 350 , 00-074 Warszawa  
tel.kom.: +48 536 921 091
e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com
www.klasterodpadowy.com

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/koordynator/CKR_logo_RGB.jpg

Spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą w listopadzie 2010 roku pod nazwą Odzysk sp. z o.o. W lipcu 2013 roku władze spółki podjęły decyzję o rozszerzeniu zakresu działalności firmy i stworzenia prawno-organizacyjnych ram do świadczenia przez spółkę usługi organizowania, koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Do zadań Koordynatora należy inicjowanie, organizacja i wspieranie procesu współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego - Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu, pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo - badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Pełniąc funkcję koordynatora Klastra spółka podejmuje działania służące budowaniu dobrych relacji z odbiorcami świadczonych usług, w tym szczególnie z uczestnikami powiązania kooperacyjnego (partnerami Klastra), dostawcami usług i produktów, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami odzysku, instytucjami otoczenia biznesu ( m.in. izby gospodarcze i branżowe, firmy szkoleniowe, doradcze, fundusze inwestycyjne, kancelarie prawne, agencje, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, i inne), oraz z stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami administracji państwowej i samorządowe, które są lub mogą stać się parterami biznesowymi lub społecznymi, a przez to bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać na prowadzoną przez wnioskodawcę działalność gospodarczą czy społeczną.

zobacz mapę ukryj mapę

FHU MARTA Marta Wódkowska

ukryj mapę

Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski

ul. Matejki 61E/10
66-400 Gorzów Wlkp.

Biuro w Poznaniu:
ul. Zagrodnicza 21a
60-654 Poznań

Telefon: 61 666 81 99/61 666 81 99
Telefon komórkowy: 604 231 975/604 231 975

e-mail: biuro@kancelariaekologiczna.pl

Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, wspiera przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej w kwestiach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,

w aspektach:
- prawnym,
- finansowym,
- planistycznym,
- technologicznym.

Zarówno w codziennym funkcjonowaniu, procesach inwestycyjnych jak i sytuacjach nadzwyczajnych.

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Kancelaria powstała w 2006 roku i do chwili obecnej zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla podmiotów z branż chemicznej, energetycznej, farmaceutycznej, maszynowej, metalurgicznej
i mineralnej, a także dla organów administracji publicznej.

Zespół Kancelarii Ekologicznej tworzą specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, inżynierii i ochrony środowiska oraz chemii.

zobacz mapę ukryj mapę

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.

ukryj mapę

Meritt Group marka własna WRD Sp. z o.o.

Al. Solidarności 115/2

00-140 Warszawa

tel. +48 530-459-453

e-mail: kontakt@merittgroup.com

www.merittgroup.com

Meritt Group (marka własna WRD Sp. z o.o) to firma consultingowa realizująca projekty w zakresie budowania zagranicznych rynków zbytu, bezpieczeństwa biznesu, zasobów ludzkich i edukacji. Każdy zakres działań obejmuje dedykowany zespół ekspertów należących do jednej z jednostek naszej Grupy.

Meritt Rynki Zagraniczne to zespół ludzi realizujący działalność doradczą w zakresie ekspancji zagranicznej i government relations na terenie Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Niemiec, Francji i Afryki Subsaharyjskiej. Obszary świadczonych usług to m.in.:

* pomoc w doborze partnerów handlowych

* pomoc w zdobywaniu kontaktów na produkty i usługi firm

* generowanie i udzielanie informacji o firmach na wybranych rynkach

* reprezentowanie klienta wobec organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządu terytorialnego danego kraju

* doradztwo przy tworzeniu firm na terenie wybranego kraju

Meritt Bezpieczeństwo Biznesu to zespół specjalizujący się w sprawdzaniu wiarygodności potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. Zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Obszary świadczonych usług to m.in.:

* audyt bezpieczeństwa

* konsultacje w zakresie organizacji systemu obrony i obiegu informacji

* analiza i konsultacje dotyczące zabezpieczenia firmy przed penetracją fizyczną i techniczną

* wykrywanie potencjalnych osobowych źródeł ulotu informacji

* badanie wiarygodności handlowej firm i osób

* pozyskanie informacji o dłużnikach lub firmach prowadzących nielegalną działalność

*ocena szans wdrożenia nowych produktów firmy lub strategii rozwoju

* szkolenia m.in na temat szpiegostwa gospodarczego

Meritt Zasoby Ludzkie to brand dedykowany firmom i instytucjom w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu zasobów ludzkich:

* na pojedyncze stanowiska (praca stała)

* masowe (praca tymczasowa), na terenie Ukrainy, Polski i Rosji

Posiadamy doświadczenie w branżach: Recykling i odpady, Przemysł Zbrojeniowy, Przemysł Paliwowy, Przemysł Samochodowy, Przemysł Ciężki, Sektor Edukacji

zobacz mapę ukryj mapę

NORD PARTNER

87-100 Toruń, ul. Fałata 94

e-mail: torun@np.com.pl

tel.22 507-80-80,

22 507-80-69,

22 507-80-52 Nord Partner Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy posiadający doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, w tym dla  Firm z branży Eco tj. związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami. 

Naszym Klientom gwarantujemy kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że dobrze skonstruowany program ubezpieczeniowy daje nie tylko oszczędności finansowe, ale w przypadku powstania szkód w mieniu, czy też roszczeń osób trzecich, pozwala zniwelować lub uniknąć strat finansowych firmy.

Profesjonalizm oraz godne reprezentowanie naszych mocodawców zaowocowały zaufaniem, którym obdarzyło nas ponad 3 000 podmiotów gospodarczych.

W świetle zmian jakie zachodzą na Polskim rynku ubezpieczeń wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom swoich obecnych i przyszłych Klientów.

Współpraca z Nord Partner, to między innymi :

  • Konstruowanie branżowych programów ubezpieczeniowych – wykorzystywanie efektu skali na potrzeby osiągania optymalnych parametrów zakresowych i kosztowych,  
  • Długotrwałe korzyści związane z ograniczaniem kosztów polis ubezpieczeniowych,
  • Negocjowanie warunków ubezpieczenia dla Grupy zakupowej bądź/ lub dla poszczególnych Klientów z grupy,
  • Opracowanie procedur likwidacji szkód oraz pomoc w likwidacji szkód,
  • Szybka, sprawna w pełni profesjonalna obsługa.
zobacz mapę ukryj mapę

NOWY PROJEKT Grzegorz Pelczar

NOWY PROJEKT
ul. Bronowicka 90, 30-091 Kraków

Oddział Kielce
ul. Warszawska 21/9, 25-512 Kielce

Tel./Fax: (12) 341-46-67
Tel. kom.: 695 967 994695 967 994, 609 876 842609 876 842
E-mail: dotacje@nowyprojekt.pl

Firma „NOWY PROJEKT” z siedzibą w Krakowie świadczy profesjonalne usługi z zakresu pozyskiwania dofinansowania, w tym DOTACJI UNIJNYCH i KRAJOWYCH. Biuro posiada wieloletnie doświadczenie potwierdzone ponad 200 mln zdobytych dotacji.

Zajmujemy się KOMPLEKSOWYM DORADZTWEM związanym z tworzeniem oraz realizacją różnego typu PROJEKTÓW.
WSPIERAMY FIRMY i inne podmioty na każdym etapie inwestycji - od pomysłu, wdrażania, zdobycia finansowania (aplikacja – rozliczenie), po zarządzanie projektem. Oferujemy WSPARCIE ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM DZIAŁALNOŚCI.

ZAPEWNIAMY:
- przygotowanie koncepcji projektu,
- weryfikację szans na pozyskanie dotacji + wydanie rekomendacji,
- WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW wraz z wszystkimi załącznikami,
- przygotowanie BIZNES PLANU,
- studium wykonalności,
- ANALIZA FINANSOWA i ekonomiczna,
- współpracę w pozyskaniu dodatkowego finansowania – kredyty, pożyczki
- poprawki na etapie sprawdzania wniosku,
- dokumentacja do umowy,
- rozliczenie i sprawozdania z przyznanego dofinansowania.

zobacz mapę ukryj mapę

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu (PSNR)

http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/Loga partnerzy/psnrr.jpg

ul. Duchnicka 3

01-796 Warszawa

www.psnr.pl

e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl

tel. 504-108-600

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu (PSNR) zostało zarejestrowane 9 października 2009 roku. Stowarzyszenie skupia specjalistów działających w zakresie recyklingu, zarówno w zakresie pojazdów, paliw, odpadów komunalnych i chemicznych.

Do podstawowych celów i działań PSNR należy:

* promocja idei i problematyki ekologii oraz ochrony środowiska, w tym recyklingu

* promocja rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu recyklingu 

* wspieranie, inicjowanie recyklingu, między innymi poprzez nowe technologie i prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych dotyczących ochrony środowiska

* rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska w zakresie wykorzystywania odpowiednich niskoemisyjnych technologii recyklingu w dziedzinie m.in. pojazdów mechanicznych i innych urządzeń mechanicznych

zobacz mapę ukryj mapę

PTC Artur Szreder

ukryj mapę

Stratego - Doradztwo Europejskie Sp. z o.o.

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
III Piętro, p. 336, 343, 357

tel. 22 498 05 1022 498 05 10
fax. 22 257 87 69

Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu publicznych źródeł finansowania (unijnych i krajowych) projektów dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów z branży usług medycznych.

Doświadczony zespół oraz duże zaplecze współpracujących ekspertów pozwala nam stale wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniając każdemu z nich indywidualne, spełniające oczekiwania doradztwo w trakcie całego procesu aplikowania, co pozwala osiągnąć wyznaczone cele.

O skuteczności STRATEGO najlepiej świadczą nasze wyniki: Dotychczas nasi specjaliści pozyskali ponad 500 mln złotych dotacji na projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz pro-środowiskowe.

zobacz mapę ukryj mapę

WASTECH Recycling Sp. z o.o.

ul. Ruczaj 12M

02-998 Warszawa

tel. +48 22 42 55 300

fax: +48 22 43 55 345

www.wastech-recycling.pl

Wastech Recycling to firm, która prowadzi doradztwo środowiskowe, audyty i szkolenia.

Odbieramy odpady z magazynów, warsztatów samochodowych, firm produkujących oraz central logistycznych. Ponadto Firma oferuje niszczenie dokumentów, danych, wycofanych produktów, produktów zatrzymanych przez urzedy celne, końcówek serii.

Firma należy do sieci Krajowego Systemu Usług (KSU)

Oferta dla firm w ramach KSU:

Audyt środowiskowy (dofinansowanie w 70%) 

"Poznaj swoje obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska" - doradztwo i szkolenie (dofinansowanie w 70%)

zobacz mapę ukryj mapę

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 49

61-626 Poznań

www.instytut.poznan.pl

tel. +48 61 855 39 90

fax: +48 61 855 39 92

Wielkopolski Instytut Jakośći prowadzi doradztwo ogólne i proinnowacyjne w tym:  

- audyty innowacyjności,

-  doradztwo we wdrażaniu innowacji,

- badania preferencji klientów,

- analizy środowiskowe w oparciu o metodę LCA,

- analizy ekonomiczne w oparciu o metodę LCC,

-  inkubacja przedsiębiorczości,

-   pozyskiwanie środków unijnych,

- wdrażanie systemów zarządzania.

Część usług jest dofinansowana ze środków UE dzięki czemu są nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne dla MŚP.

zobacz mapę ukryj mapę