Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

Dlaczego CSR

Przedsiębiorstwa prowadząc swoją działalność coraz częściej w swoich strategiach rozwoju obok celów ekonomicznych uwzględniają cele ekologiczne i społeczne.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu  (CSR) to koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej, która zakłada realizację poszerzonej o aspekt ekologiczny i społeczny strategii poprzez budowanie przejrzystych, długookresowych i trwałych relacji ze wszystkimi grupami bezpośrednio i pośrednio zainteresowanymi jego funkcjonowaniem.

Koncepcja CSR to moralna  odpowiedzialność przedsiębiorstwa i zarazem zobowiązanie do rozliczania się przed społeczeństwem ze swojej działalności (accountability) i to zarówno przed grupami wewnętrznymi – głównie właścicielami i pracownikami, jak i interesariuszami zewnętrznymi – klientami, akcjonariuszami, władzami lokalnymi, grupami nacisku, ruchami ekologicznymi, konsumenckimi, dostawcami oraz kooperantami i administracją państwową (Zbiegień-Maciąg, 1996, s.48-49). 

 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit  system zakłada realizację strategii rozwoju w kierunku zrównoważonego rozwoju, aby stać się społecznie odpowiedzialnym  koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

 

ZACHĘCAMY DO KOMENTOWANIA - PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ

http://www.klasterodpadowy.com/article/csr


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg