Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

CELE

Celem projektu jest opracowanie wieloletniej spójnej strategii CSR dla Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o. oraz jej wdrożenia przy uwzględnieniu trzech obszarów działania: ochrony środowiska, relacji z personelem firmy i zaangażowania społecznego.

 

Działania Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o. kierują się ku tworzeniu strategii CSR wraz z mapą interesariuszy celem wbudowania aspektów środowiskowych i społecznych w istniejące narzędzia zarządzania.

Główne obszary działań to:

- ochrona środowiska; zbadanie aspektów środowiskowych i potencjalny wpływ funkcjonowania firmy w tym szczególnie biura w całym cyklu życia, określenie celu i zakresu badań, przygotowanie bilansów: paliwowo - energetycznego i materiałowego, ocena potencjalnego wpływu na środowisko (w oparciu o metodę LCA) oraz weryfikacja i interpretacja wyników

ekobiuro; wprowadzenie rozwiązań w funkcjonowaniu biura, które będą miały korzystny wpływ na środowisko poprzez oszczędzanie materiałów i energii np. zakup energooszczędnego wyposażenia biura (środków trwałych i oprogramowania) niezbędnego do organizowania wideo - konferencji i przydatnego do organizowania wideo - szkoleń, wideo - spotkań, wideo - posiedzeń, realizowanych na potrzeby wewnętrzne (pracownicy i zarząd) i zewnętrzne (członkowie klastra oraz kontrahenci); realizcja zamierzonych celów poprzez: stworzenie wewnętrznego harmonogramu  i rozpoczęcie wdrażania programu przekształcania się biura w EKOBIURO, zakup zestawu: projektor + tablica interaktywna, oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji powyższych działań

- relacje z personelem; zadanie realizowane poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 celem zwiększenia zaangażowania pracowników i ich udziału w procesie zarzadzania firmą poprzez włączenie pracowników w proces zmiany oraz wypracowania nowych procesów i wewnętrznych procedur; takie działania przyczynią się do jasnego zdefiniowania odpowiedzialności, lepszej identyfikacji procesów oraz wypracowania procedur które spowodują wzrost motywacji pracowników oraz wzrost jakości i wydajności ich pracy, będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój zawodowy oraz chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także wpłynie też na stabilność zatrudnienia i ograniczenia konfliktów wewętrznych

- zaangażowanie społeczne; realizowane poprzez program komunikacji wewnętrznej (informowanie pracowników o możliwościach i zakresie umiejętnego przełożenia założeń odpowiedzialnego biznesu na codzienną praktykę biznesową firmy), oraz zewnętrzną (nagłaśnianie i promowanie dobrych praktyk firmy i instytucji klastra w jej otoczeniu; zakres działań realizowane przez opracowanie podstron www prezentujących działania CSR w firmie i w klastrze wraz z narzędziem do prowadzenia czatu w celu komunikacji z interesariuszami, opracowanie listy interesariuszy celem przeprowadzenia akcji mailingowej do poszczególnych grup interesariuszy (pracownicy, członkowie klastra w tym: instytucje otoczenia biznesu, fundacje, jednostki badawczo - naukowe, a także jednostki administracji państwowej i samorządowej)

Upowszechnienie idei CSR w otoczeniu biznesowym poprzez organizację cyklu spotkań kontrahentów, w tym obecnych i potencjalnych członków klastra. Przedstawienie możliwych rozwiązań CSR-owych służących np. obniżeniu energochłonności czy materiałochłonności procesów produkcji, wykorzystania surowców wtórnych i produkcji wyrobów z recyklingu. Opracowanie programu spotkań i materiałów dla uczestników, w tym listy obecności i ankiety, ustalenie harmonogramu spotkań i terminarz prac. Spółka planuje organizację siedmiu spotkań, a także umieszczenie dokumentacji zdjęciowej z tych spotkań na stronie internetowej. Spotkania odbęda się po jednym w następujących województwach: łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, małopolskim i lubelskim.

 

Efektem wdrożonych zadań będzie:

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

- podniesienie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska

- wzmocnienie zaangażowania pracowników w zarządzanie firmą

- poprawa warunków i jakości pracy

- podniesienie motywacji i satysfakcji pracowników

- poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

- wzmocnienie współpracy z otoczeniem firmy jako firmy dzielącej się wiedzą i doświadczeniem

- zwiększenie konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym

- większa transparentność firmy w obszarze CSR i lepsza dostępność do tej informacji dla interesariuszy

- poprawa wizerunku firmy

 

ZACHĘCMY DO KOMENTOWANIA - PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ

http://www.klasterodpadowy.com/article/csr